Na efektywność zabiegów chwastobójczych mają wpływ właściwości biologiczne i fizyczne środków ochrony roślin, stosowane dawki i metody aplikacji. Olbrzymią rolę odgrywają także uwarunkowania pogodowe takie, jak temperatura, nasłonecznienie, wilgotność i deszcz, które w znacznym stopniu mogą hamować działanie zastosowanych herbicydów. Wystąpienie opadów w krótkim czasie po zabiegu powoduje zmywanie preparatu z powierzchni roślin lub rozcieńczenie substancji aktywnej, przyczyniając się do znacznego obniżenia efektywności jej działania.

Badania wykazują, że niezależnie od rodzaju działania preparatu, występujący w krótkim czasie (1- 2 godziny) po zastosowaniu oprysku deszcz, może zmywać go, w zależności od intensywności, w granicach 40%- 80%. Pozostała po zmyciu ilość substancji aktywnej nie zadziała skutecznie, co bardzo często wymusza konieczność powtórzenia zabiegu. Podobnie sprawa ma się z temperaturą. Przykładowo, herbicydy gorzej działają w niższych temperaturach, ponieważ wszystkie czynności życiowe rośliny przebiegają wtedy wolniej. Herbicyd wolniej wnika i rozprzestrzenia się w roślinie, co powoduje zamiast zniszczenia chwastu, jego powolny wzrost i w efekcie dalszy rozwój. Również zbyt wysoka temperatura może źle wpływać na stosowane środki, co szczególnie dotyczy herbicydów stosowanych w zbożach. Zabiegi wykonywane przy wysokiej temperaturze i nasłonecznieniu mogą powodować fitotoksyczne działanie w stosunku do zbóż i zahamowanie ich rozwoju.

Konieczność powtarzania zabiegów ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne rodzi duże koszty, z kolei zaniechanie ponownego oprysku może grozić utratą plonów. Dla wzmocnienia i przyspieszenia działania herbicydów konieczne jest zatem skrócenie czasu potrzebnego na wniknięcie substancji czynnej do rośliny, ochrona przed spłukiwaniem w razie deszczu i odporność na wysokie pH wody.

Dobre właściwości w tym zakresie zostały wypracowane w niektórych herbicydach, do których zaliczyć można Biathlon 4D firmy BASF. Preparat eliminuje chwasty od momentu rozpoczęcia przez nie wegetacji wiosną, już przy temperaturach sięgających jedynie 5°C. Środek wykazuje również wysoką odporność na deszcz: wykorzystana formulacja rozpuszczalnego w wodzie granulatu nabiera odporności na zmywanie już po godzinie od zabiegu. Wzmocnienie działania herbicydu, a także mieszanek z fungicydami, zapewnia adiuwant Dash HC, który przyspiesza wchłanianie preparatów i pobieranie składników aktywnych przez chwasty, a następnie usprawnia ich transport wewnątrz. Istotną kwestią jest odporność jednego środka na wiele czynników pogodowych, bez konieczności dobierania wielu preparatów wspomagających.

Innowacyjne środki ochrony roślin pozwalają na wykonywanie oprysków od najwcześniejszych faz wegetacji wykazując bardzo wysoką skuteczność nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych. Korzyści wynikające z zabezpieczenia plonowania wczesną wiosną i redukcję ilości wykonywanych zabiegów ochronnych to realna oszczędność czasu i pieniędzy.

Więcej na

www.agro.basf.pl/agroportal/pl/pl/uprawy/zboza/biathlon_4d/product_details_70976.html