Zboża chronić można przed chwastami bardzo wcześnie - bezpośrednio po siewie, od ich fazy szpikowania. Jest także gama preparatów możliwa do stosowania w młode plantacje pszenżyta ozimego, od 1.- i 2. liścia zbóż:

  • w fazie 1-3 liści zbóż (BBCH 11-13) herbicyd Expert Met 56 WG oparty o dwie substancje czynne: flufenacet i metrybuzynę w dawce 0,35 kg/ha. Chwastami wrażliwymi na preparat są: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, rumian polny, tasznik pospolity, a chwasty niszczy się do fazy pierwszego liścia właściwego.
  • w fazie 1-4 liści zbóż (BBCH 11-14) preparat Maraton 375 SC bazujący na mieszaninie dwóch substancji czynnych pendimetalinie i izoproturonie. Zabieg można wykonać również w fazie 3-4 liści zbóż, na młode chwasty - od fazy liścieni do fazy 2 liści, na przytulię czepną w fazie pierwszego okółka w dawce 4 l/ha. Chwastami wrażliwymi na preparat są: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik kłosowy, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity
  • od fazy 1. liścia zbóż do fazy widocznych trzech rozkrzewień (BBCH 11-23) preparaty Bizon i Viper oparte o trójskładnikową mieszaninę: diflufenikanu, penoksulamu i florasulamu w ilości 1 l/ha. Herbicydy są zarejestrowane do walki z chabrem bławatkiem, fiołkiem polnym, gwiazdnicą pospolitą, jasnotą purpurową, jasnotą różową, makiem polnym, maruną bezwonną, miotłą zbożową, przetacznikiem bluszczykowym, przetacznikiem perskim, przytulią czepną, samosiewami rzepaku, tasznikiem pospolitym i tobołkami polnymi. Herbicydy dopuszczone są do obrotu do końca czerwca 2017 r.
  • od fazy 1. liścia zbóż do końca fazy krzewienia zbóż (BBCH 11-29) Lexus 50 WG oparty o substancję czynną flupyrsulfuron metylowy, który zalecany jest w dawce 20 g/ha. Chwastami wykazującymi wrażliwość na substancję czynna preparatu są: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumianek polny, rumian polny, samosiewy rzepaku, skrytek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny, jasnota różowa, fiołek trójbarwny, przytulia czepna. Preparat dopuszczony jest do obrotu do końca czerwca 2017 r.
  • od początku fazy pierwszego liścia zboża, do końca fazy krzewienia (BBCH 11-29) diflufenikan i chlorosulfuron DuPont Glean Strong 54 WG w olości 120 g/ha. Wrażliwość na preparat wykazują: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, mlecz polny, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy,przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna
  • w tej samej fazie rozwojowej zbóż na chwasty mające 2-6 liści zalecane są preparaty oparte o substancję czynną chlorosulfuron: Glean 75 WG i Nuher 75 WG, oba w dawkach 20-25 g/ha. Chwastami wrażliwymi na preparaty są: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, wyczyniec polny, tobołki polne Preparaty niszczą także bodziszka drobnego i przetacznika perskiego, w przypadku zwalczania tych chwastów należy zastosować wyższą z zalecanych dawek 25 g/ha.
  • w fazie 2-4 liści zbóż (BBCH 12-14) preparat Trinity 590 SC na bazie trójskładnikowej mieszaniny: pendimetaliny, chlorotoluronu, diflufenikanu w dawce 2,0–2,5 l/ha. Herbicyd zwalcza fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, marunę bezwonną, przetacznik perski, przytulię czepną, samosiewy rzepaku, tasznika pospolitego, tobołki polne, a także uciążliwą miotłę zbożową należącą do chwastów jednoliściennych.
  • od fazy 2 liści zbóż do wystąpienia przymrozków oparty o chlorotoluron: Tolurex 500 SC, a od 3. liścia zbóż także Lentipur Flo 500 SC i DicuRex Flo 500 SC. Herbicydy zalecane są w dawce 2 l/ha, a chwasty wrażliwe to: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne oraz miotła zbożowa. Jako chwasty wrażliwe ww e etykiecie Lentipur Flo 500 S.C. i DicuRex Flo 500 SC wskazane są jeszcze chaber bławatek i wyczyniec polny.
  • od fazy 2. liścia do końca fazy strzelania w źdźbło zboża (BBCH 12-39) opary o substancję czynną tribenuron metylu, preparat Master 50 WG w dawce 30 g/ha. Chwastami wrażliwymi na substancję preparatu są: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik perski, tasznik pospolity, tobołki polne, chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa komosa biała, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi