Zboża z plantacji odchwaszczanych są zdrowsze i lepiej zimują. Pola, na których stosowano jesienny zabieg odchwaszczania, na wiosnę będą wymagały niewielkiej korekty herbicydem. Jesienią w plantacjach pszenżyta ozimego do zwalczania chwastów stosować można:

  • po siewie, przed wschodami rośliny uprawnej lub po wschodach w fazie 1-4 liści zbóż (BBCH 11-14) preparat Maraton 375 SC bazujący na mieszaninie dwóch substancji czynnych pendimetalinie i izoproturonie. Zabieg można wykonać również w fazie 3-4 liści zbóż, na młode chwasty - od fazy liścieni do fazy 2 liści, na przytulię czepną w fazie pierwszego okółka w dawce 4 l/ha. Chwastami wrażliwymi na preparat są: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik kłosowy, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity
  • po siewie, ale przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH00) lub od początku fazy pierwszego liścia zboża, do końca fazy krzewienia (BBCH 11 - 29) diflufenikan i chlorosulfuron DuPont Glean Strong 54 WG w olości 120 g/ha. Wrażliwość na preparat wykazują: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, mlecz polny, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy,przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna
  • po siewie do fazy 3 liści zbóż (BBCH 00-13) preparat Boxer 800 EC oparty o substancję czynną prosulfokarb w dawce 3 l/ha, który zwalcza gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, komosę białą, miotłę zbożową, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulię czepnę, fiołek polny, mak polny, rdestówkę powojowatą, rumianek pospolity, wiechlinę roczną.
  • po siewie rośliny uprawnej do końca fazy gdy widoczne jest pierwsze rozkrzewienie (BBCH 00-21) gotową mieszaninę dwóch substancji czynnych: izoproturonu i diflufenikanu. Preparatami zawierającymi mieszaninę tych substancji, które można aplikować jesienią są: Cayman 600 SC, Legato Plus 600 SC, Protekt Plus 600 SC. Wszystkie zalecane są w ilości 1,5 l/ha, chwasty wrażliwe to: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
  • po wschodach od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych zbóż (BBCH 10-13) wykorzystać można mieszaninę pendimetaliny i diflufenikanu, w preparatach: Cayman Pro 440 SC, Demeter 440 SC, w zalecanych dawkach 2,5 l/ha. Chwastami wrażliwymi są: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna;
  • od fazy szpilkowania do końca wegetacji jesiennej (BBCH 10-25) preparaty na bazie dwuskładnikowej mieszaniny substancji czynnych: diflufenikanu i flufenacetu. Mieszanina substancji jest w herbicydach: Komandos 560 SC, Komplet 560 SC, które zalecane są w dawce 0,4-0,5 l/ha oraz w preparacie Expert 600 SC, który stosuje się w ilości 0,25-0,35 l/ha. Preparaty wykorzystuje się do zwalczania chwastów w okresie kiełkowania lub w fazie siewek, a jako chwasty wrażliwe wskazane są: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, przetacznik polny, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka kosmata.
  • od fazy szpilkowania zbóż do końca fazy krzewienia (BBCH 10-29) preparaty: Snajper 600 SC, Dyplomata 600 SC oparte o dwie substancje czynne: chlorotoluron i diflufenikan w dawce 1,25-1,5 l/ha. Chwastami wrażliwymi są: bodziszek drobny, dymnica, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity, a także należąca do chwastów jednoliściennych miotła zbożowa. Snajper SC dodatkowo niszczy także mak polny.