Zabiegi jesienne należy szczególnie polecić przede wszystkim dlatego, że substancje czynne do oprysków wiosennych są ograniczone do chlopyralidu (np. Lontrel), jego mieszaniny z pikloramem (np. Galera), propyzamidu (Kerb) oraz graminicydów. Wykorzystanie tych substancji czynnych to ograniczony zakres zwalczanych chwastów. Problemem często jest termin. Prawidłowy początkowy często jest utrudniony z powodu warunków klimatycznych. Zbyt wilgotna gleba uniemożliwia terminowy wjazd w pole. W tym czasie następuje stosunkowo szybki wzrost zarówno chwastów, jak i rzepaku. Te pierwsze nabywają odporności, a rzepak przeciwnie - staje się coraz bardziej wrażliwy na stosowanie herbicydów w późniejszych fazach rozwojowych, począwszy od wzrostu (rozwoju) pędu kwiatowego. Dlatego najlepiej zadecydować o wykonaniu zabiegu już podczas jesieni.

Zabieg powschodowy to termin obejmujący rzepak od wykształcenia liścieni aż do fazy, którą uzyska do końca wegetacji jesiennej. Z "końcowym" terminem stosowania nie należy przesadzać. Po zabiegu rzepak powinien mieć jeszcze około dwóch tygodni warunków do aktywnego wzrostu. Jest to konieczne do ewentualnego zlikwidowania stresu po zastosowanym środku chwastobójczym. Czas ten jest naprawdę potrzebny. Znane są przypadki, że nawet po zabiegu doglebowym (np. chlomazon) na późno sianych plantacjach w przypadku chłodów rzepak w okres spoczynku wegetacyjnego wchodzi osłabiany, co nie zawsze dobrze się kończy.

DLA NIECIERPLIWYCH

Mogą oni przystąpić do zabiegów już w momencie wschodów rzepaku. Preparaty zawierające etametsulfuron, takie jak Salsa 75 WG (i odpowiedniki), można zastosować, gdy rzepak ma liścienie, jakkolwiek można je wykorzystać także później, aż do fazy 8 liści. Istotne jest, aby w tym szerokim przedziale czasowym przystąpić do ochrony, gdy wrażliwe gatunki mają liścienie, ale nie powinny być starsze niż faza dwóch liści właściwych. Do chwastów wrażliwych należy zaliczyć np. bodziszki i kilka gatunków kapustowatych z ostatnio coraz częściej pojawiającą się stulichą psią. Stosowanie preparatu wymaga dodatku adiuwantu.

Wiele dyskusji wywołują zalecenia stosowania herbicydu Cleravis 492,5 SC. Jeden z jego składników, imazamoks, charakteryzuje się specyficzną selektywnością w stosunku do samego rzepaku. Nie niszczy odmian tylko tych, które zostały wyprodukowane pod kątem jego stosowania. Tym samym niszczy samosiewy wszystkich pozostałych. Plantatorzy obawiają się w kolejnych sezonach trudności w zwalczaniu samosiewów odpornych odmian rzepaku na imazamoks. One rzeczywiście mogą wykazywać odporność, ale jedynie na preparaty o tym samym mechanizmie działania (np. sulfonylomoczniki). Z pewnością wykażą wrażliwość na syntetyczne auksyny (np., 2,4-D, MCPA) i wiele innych związków.

POPULARNY METAZACHLOR

Jednym z komponentów omawianego preparatu jest metazachlor. To najszerzej stosowana substancja czynna w rzepaku. Powodów takiej popularności jest kilka: można ją stosować zarówno doglebowo, jak i nalistnie, zalecana jest pojedynczo oraz stanowi składnik wielu mieszanin fabrycznych i zbiornikowych, wreszcie jest substancją czynną o stosunkowo szerokim wachlarzu zwalczanych gatunków chwastów. Do wrażliwych należą: gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, mak polny, maruna nadmorska (d. bezwonna), miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetaczniki (bluszczykowy, perski i polny), przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne i wyczyniec polny.

Metazachlor także ogranicza występowanie fiołka polnego, chociaż lepsze efekty uzyskuje się, stosując go przedwschodowo. Pojedynczo jest oferowany w 20 formach handlowych oraz wielu mieszaninach. Znana z dobrego, skutecznego działania mieszanina aminopyralid + chlopyralid + pikloram (np. Navigator 360 SL) została zmodyfikowana. W miejscu chlopyralidu dokonano "podmiany" właśnie na metazachlor (Kliper, Spark), uzyskując równie dobry preparat, modyfikując nieco jego profil zwalczanych chwastów.

Wśród mieszanin metazachloru należy wymienić jego kombinacje z chinomerakiem (Butisan Star 416 SC, Sultan Top 500 SC), z difenamidem-P (Butisan Duo 400 SC, Sprihbok 400 EC) oraz łącznie z tymi substancjami (Butisan Max 500 SE, Butisan Star Max 500 SC). Chinomerk jest przydatny w przypadku pojawiania się blekotu pospolitego, a difenamid-P - bodziszków. Obie substancje mają charakter "wzmacniający" w przypadku zwalczania przytulii czepnej.

Ciągłym problemem na plantacjach rzepaku są rumiany i rumianki (w tym maruna). W tym przypadku niezawodny od wielu lat pozostaje chlopyralid. Jego pierwszy przedstawiciel Lontrel 300 SL obecnie jest reprezentowany przez siedem odpowiedników. Jest również komponentem kilku mieszanin fabrycznych, w których spełnia wyżej wymienioną rolę, zwalczając również bardzo skutecznie chabra bławatka.

DO PÓŹNEGO STOSOWANIA

Do najpóźniej zalecanych substancji czynnych należy bifenox i propyzamid. Pierwszy jest reprezentowany przez herbicyd Fox 480 SC. Herbicyd ten charakteryzuje się działaniem parzącym, może uszkodzić (białe drobne plamy) rzepak, jeżeli jest stosowany, zanim ten wykształci w pełni cztery liście właściwe. Bardzo przydatny jest w zwalczaniu fiołka polnego.

Drugi środek to Kerb 50 WP i jego odpowiedniki. Propyzamid cechuje skuteczne działanie w stosunkowo niskiej temperaturze (0-15oC) oraz szybszy rozkład pod wpływem światła. Dlatego im później jest stosowany (coraz krótszy dzień), tym dłużej działa. Jest także zalecany podczas spoczynku wegetacyjnego, pod warunkiem, że na polu nie ma pokrywy śnieżnej. Zwalcza bodziszka drobnego, gwiazdnicę pospolitą, przetaczniki, szczawie oraz większość chwastów jednoliściennych łącznie z samosiewami zbóż ( osłabia wzrost perzu).

NA CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE

Do zwalczania tylko chwastów jednoliściennych najczęściej stosowane są graminicydy. Grupę tych specyfików reprezentuje sześć substancji czynnych, na bazie których jest produkowanych 16 środków zalecanych do zabiegów jesiennych. Nowości oprócz produkcji "odpowiedników" nie ma. Wrócił na rynek wycofany kiedyś haloksyfop-R, reprezentowany dawniej oraz teraz przez preparaty Gallant Super 104 EC i Perennal 104 EC. Zabiegi graminicydami można wykonywać od w pełni wykształconych dwóch liści rzepaku. Praktycznie nie ma granicznego terminu końcowego. Niemniej lepiej unikać terminów ostatecznych, krótko przed końcem wegetacji jesiennej, co grozi nieco gorszym przezimowaniem rzepaku. Chwasty jednoroczne, w tym samosiewy zbóż, najbardziej wrażliwe są w fazie od dwóch liści do końca krzewienia. W tym przypadku także lepiej wykonać zabiegi wcześniej, ponieważ skuteczne są dawki niższe. Perz właściwy największą wrażliwość wykazuje w fazie 4 do 6 liści. Niestety aktualnie brak zaleceń stosowania graminicydów łącznie z herbicydami zwalczającymi gatunki dwuliścienne.

 

Artykuł ukazał się we wrześniowym wydaniu miesięcznika "Farmer".