PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Zwalczanie chwastów w ściernisku

Zwalczanie chwastów w ściernisku
Pielęgnacja ścierniska polega najczęściej na przeprowadzeniu jednego zabiegu chemicznego lub kilku zabiegów agrotechnicznych

Autor:

Dodano:

Tagi:

Odpowiednio i starannie przeprowadzone pożniwne zwalczanie chwastów w ściernisku jest jednym z podstawowych zabiegów, które wpływają istotnie na wzrost i rozwój oraz na plonowanie rośliny następczej.Pielęgnacja ścierniska polega najczęściej na przeprowadzeniu jednego zabiegu chemicznego (herbicydem nieselektywnym) lub kilku zabiegów agrotechnicznych, które w założeniu mają zniszczyć już występujące chwasty albo (i) nasiona bądź dopiero co kiełkujące chwasty. Najczęściej jednak plantatorzy łączą oba zabiegi, czyli wykonują płytką podorywkę, np. pługiem podorywkowym, a następnie po upływie kilku czy kilkunastu dni następuje oprysk herbicydem nieselektywnym.

Jaką metodę wybrać?

Najczęściej wybór metody zależy od stanu fitosanitarnego ścierniska (w szczególności od składu jakościowego i ilościowego występujących gatunków chwastów), świadomości proekologicznej plantatora (czy stosuje herbicydy nieselektywne, czy raczej jest ich przeciwnikiem), od terminu pielęgnacji ścierniska (optymalny termin, czyli możliwie szybko po żniwach, czy może opóźniony termin – późnojesienny) oraz od warunków wilgotnościowo-termicznych i logistyczno-ekonomicznych gospodarstwa.

Jednak pierwszym i najważniejszym etapem, od którego zależy podjęcie decyzji co do metody postępowania ze ścierniskiem, jest jego ocena fitosocjologiczna, czyli określenie stanu i stopnia jego zachwaszczenia. Jest to o tyle istotny etap, że decyduje o tym, czy zabieg przy użyciu herbicydów będzie konieczny, czy wystarczy sama uprawa mechaniczna, a może potrzebna będzie metoda mechaniczno-chemiczna.

Jeżeli presja chwastów – w szczególności dotyczy to gatunków wieloletnich, rozłogowych, głęboko korzeniących się (perz właściwy, ostrożeń polny, powój polny, nawłocie, ślazy, podbiał pospolity, szczaw kędzierzawy, szczaw polny, wrotycz pospolity i bylica pospolita) – jest duża, to zazwyczaj plantator decyduje się na zastosowanie herbicydów nieselektywnych, które dość skutecznie eliminują tego typu zachwaszczenie. Jeżeli natomiast na przeważającej powierzchni pola występuje typowe zachwaszczenie chwastami segetalnymi, mającymi cykl życiowy zbliżony do roślin uprawnych, wśród których żyją (np. miotła zbożowa, chwastnica jednostronna, komosa biała, żółtlica drobnokwiatowa, jasnoty, fiołki, rumianowate, przetaczniki, gwiazdnica pospolita, maki, chaber bławatek, dymnica pospolita, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne czy bodziszki), to najczęściej przeprowadza się zabieg mechaniczny w postaci pogłębionej podorywki (12-15 cm). Dodatkową zaletą tego typu zabiegu jest możliwość wyeliminowania części nasion chwastów, a przez to – w pewnym zakresie oczywiście – zubożenie glebowego banku nasion, który jest odpowiedzialny za pojawienie się w kolejnych latach poszczególnych gatunków chwastów.

Metoda chemiczna

Metoda ta polega na zastosowaniu nieselektywnego herbicydu, który eliminuje wszystkie najważniejsze gatunki chwastów. Tego typu herbicydy działają układowo, czyli przemieszczają się w całej roślinie, co w efekcie powoduje zamieranie zarówno części nadziemnych, jak i podziemnych. Jaki asortyment jest do dyspozycji? Niestety, plantator nie ma wielkiego wyboru (właściwie żadnego!), gdyż do stosowania w ściernisku zarejestrowana jest nadal tylko jedna s.cz. – glifosat. Z chemicznego punktu widzenia to pochodna kwasu fosfonowego połączonego z glicyną. Jest inhibitorem działania enzymu syntazy EPSPS, który jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego, związanego z biosyntezą aminokwasów aromatycznych. W roślinie glifosat powoduje hamowanie syntezy białek niezbędnych do jej wzrostu. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów, kłaczy itp.), powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania glifosatu (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni. Całkowite zamieranie roślin następuje po 18-21 dniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają jego działanie. W celu zwiększenia skuteczności działania glifosatu stosuje się różne modyfikacje jego cząsteczki. Występuje on w postaci kwasu, soli amonowej, sodowej, potasowej, soli izopropylowej oraz jako sól trimetylosiarczanu. Postać soli izopropylowej glifosatu jest najbardziej popularną postacią znajdującą się w herbicydach dostępnych w handlu.

Herbicydy zawierające glifosat występują pod różnymi nazwami handlowymi. Różnica pomiędzy nimi nie ogranicza się jedynie do nazwy, ale przede wszystkim do zawartości substancji czynnej w herbicydzie oraz jego formulacji. W naszym kraju większość herbicydów zawiera 360 g s.cz. w litrze środka (np. Boom Efekt 360 SL, Dominator Clean 360 SL, Gallup 360-K, Glifocyd 360 SL, Glifoherb 360 SL, Glifopol 360 SL, Glyfoflash Super 360 SL, Glyphomax Clean 360 SL, Hopper Clean 360 SL, Huragan Nowy 360 SL, Klinik 360 SL, Klinik Duo 360 SL, Klinik Duo Free 360 SL, Klinik Free 360 SL, Klinik Up 360 SL, Klinik Up Trans 360 SL, Koyote 360 SL, Landmaster Clean 360 SL, Monosate G, Resolva Total, Rosate Clean 360 SL, Roundup 360 Plus, Sniper SL). Zdecydowanie mniejszy procent w asortymencie stanowią herbicydy z większą zawartością glifosatu, taką jak: 450 g/l (np. Barclay Barbarian Xtra 450 SL, Envision 450 SL, Glyphoflash Xtra 450 SL, Roundup TransEnergy 450 SL, Trustee Xtra 450 SL), 480 g/l (np. Cayenne HL 480 SL, Dominator HL 480 SL, Highland HL 480 SL, Roundup Flex 480), 540 g/l (np. Krypt 540) czy 720 g/l (np. Roundup PowerMax 720).

Warto wspomnieć, że w tej gamie „identycznych” preparatów zawierających różne stężenia glifosatu istnieje jeden wyjątek, czyli herbicyd Kileo 400 SL, w którym oprócz glifosatu (240 g/l) znajduje się jeszcze dodatkowo syntetyczny regulator wzrostu 2,4-D (160 g/l). Preparat ten stosuje się podobnie, jak wszystkie pozostałe herbicydy zawierające glifosat. Zaletą tego herbicydu jest to, że pierwsze efekty działania w postaci deformacji liści i pędów widać już po 2-4 dniach, a następnie po kolejnych 7-10 dniach rośliny zaczynają żółknąć, więdnąć i zamierać.

Ponadto chcąc przyspieszyć efekt działania, a tym samym nieco skrócić czas od zastosowania s.cz. glifosatu do rozpoczęcia uprawy następczej, można do cieczy użytkowej dodać 4-5 kg/ha siarczanu amonu lub gotowy adiuwant (np. AS 500 SL, Mediator Max, Efectan 650 SL) wspomagający działanie preparatu, a przy okazji pozwalający ograniczyć jego zużycie o 25-30 proc.

Generalnie należy pamiętać jeszcze o jednej istotnej zasadzie – niższe dawki glifosatu zalecane są do zwalczania chwastów rocznych, natomiast maksymalne dawki stosuje się do ograniczania chwastów wieloletnich, rozłogowych, głęboko korzeniących się.

Metoda mechaniczna

W ramach metody mechanicznej można wyróżnić kilka zespołów uprawek, tj. pożniwne bądź pielęgnacyjne. W kontekście uprawy ścierniska plantatora będzie interesował głównie zespół uprawek pożniwnych. To podstawowy zabieg mechaniczny, który inicjuje szybkie wyeliminowanie dużej liczby diaspor chwastów, które osypały się z roślin matecznych (tzw. mechaniczne ograniczenie glebowego banku nasion). Głównym zabiegiem jest płytka podorywka na głębokość 4-8 cm, która może być wykonana pługiem podorywkowym lub kultywatorem podorywkowym. Ma ona na celu przykrycie ścierni, zahamowanie parowania oraz stworzenie dogodnych warunków do skiełkowania nasion chwastów. Po kilku czy kilkunastu dniach następują wschody chwastów, które możemy niszczyć poprzez zastosowanie różnego rodzaju bron (np. chwastowników) lub kultywatorów. Zabieg ten określany jest często jako „pielęgnacja podorywki” i należy go powtarzać aż do momentu rozpoczęcia zespołu uprawek przedsiewnych lub przedzimowych.

Zabieg mechanicznego odchwaszczania wykorzystywany jest wówczas, gdy na przeważającej powierzchni pola występuje typowe zachwaszczenie chwastami polnymi (segetalnymi) mającymi cykl życiowy zbliżony do zbóż
Zabieg mechanicznego odchwaszczania wykorzystywany jest wówczas, gdy na przeważającej powierzchni pola występuje typowe zachwaszczenie chwastami polnymi (segetalnymi) mającymi cykl życiowy zbliżony do zbóż

Natomiast podorywka pogłębiona (12-15/18 cm), wykonana (np. broną talerzową) bezpośrednio po żniwach, przerywa dojrzewanie nasion chwastów i twardnienie ich okryw, dzięki czemu są one atakowane i uszkadzane przez edafon glebowy i w konsekwencji giną. Ponadto niszczy również wiele gatunków chwastów warstwy przyziemnej, często jeszcze przed ich owocowaniem, oraz gatunków warstw wyższych, które zostały tylko przycięte podczas zbioru, oprócz tego umożliwia również zniszczenie chwastów wieloletnich, rozmnażających się wegetatywnie. Na zachwaszczenie pola ma również wpływ termin wykonywania podorywki w ciągu doby. Wielu gatunkom chwastów wystarczy krótki „impuls” świetlny, aby ich nasiona zostały pobudzone do kiełkowania (są to tzw. nasiona fotoblastycznie dodatnie). Dlatego podorywka wieczorem (po zachodzie słońca) lub nocą może dodatkowo ograniczyć zachwaszczenie pola nawet o 30 proc. Przykładem mogą być nasiona takich gatunków chwastów, jak: szczaw kędzierzawy, rdest ptasi, kurzyślad polny, rzodkiewnik pospolity, uczep trójlistkowy, miłek wiosenny, miotła zbożowa, iglica pospolita, mniszek pospolity czy przetacznik polny.

Metoda mechaniczno-chemiczna

W dużym skrócie można powiedzieć, że metoda ta polega na wykonaniu na ściernisku podorywki, następnie zabronowaniu jej i pozostawieniu do czasu wschodów chwastów, czyli tzw. zazielenienia się pola. Kiedy chwasty osiągną odpowiednią fazę rozwojową (najczęściej 4-6 liści), należy wykonać zabieg herbicydem nieselektywnym, przedstawionym w metodzie chemicznej. Metoda ta jest uważana za najbardziej skuteczną w zwalczaniu chwastów w ściernisku, gdyż zapewnia ponad 98-procentowe zniszczenie występujących w nim gatunków, a przy okazji istotnie zubaża glebowy bank nasion.   Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)

 • tak 2021-07-24 10:29:07
  w minionym roku agrosar 20 l płaciłem 240 zł teraz 380 zł uprzedzę eko oszołomów ,mechanicznie mozna było zwalczać jak zboże było młócone w stodole i chwasty nie były rozsiewane przez kombajn , a co do oplacalności uprawy zbóż ,nalezy dodać ceny nawozów i co wychodzi ?
  • mnemonic222 2021-07-24 21:50:47
   Cały świat zwalcza chwasty mechanicznie, tylko takie eko oszołomy jak ty co nawozy kupują tego nie robią...
   • rolnik sam w dolinie 2021-07-25 10:33:05
    cały świat? tzn. usa, ameryka poludniowa ?
   • mnemonic222 2021-07-25 19:36:28
    @rolnik sam w dolinie Europa i kraje rozwinięte. Normalny świat, nie kraje trzeciego świata...
   • chodzo 2021-07-27 07:12:05
    i zbierajo rencznie? Kto im to zbiera? Polskie chłopy, co jado do niemiaszka na zarobek? Przez kilkadziesiąt lat pryskali tyle herbicydów, że wytępili większość chwastów i około roku 2000 wymyślili, żeby nie pryskać poboczy, żeby choć tam rosły sobie chwasty. Dziennikarz opowiadał, że wjeżdżając do Polski widać ptactwo i różnorodność życia biologicznego. U Niemca wszystko wypryskane, wielkoobszarowe gospodarstwa bez zadrzewień w których mogłyby się schować ptaszęta i w efekcie cisza na polach. Ba - od kilku lat Anglia i Holandia są wolne od stonki ziemniaczanej, co w Polsce jest niemożliwe do osiągnięcia, póki na wsiach urzędują najmniej zaradni z rodziny. Już ja widzę, jak Niemaszek w swoim kilkuset hektarowym gospodarstwie jeździ z broną chwastownikiem kilka razy po polu, żeby chwasty wytępić - to bzdura, bo oni tam chwasty dawno wytępili i mogą sobie pozwolić na zabawę w mechaniczne odchwaszczanie. A, życzę zdrowia i dużych dochodów po trzykrotnym talerzowaniu i głębokiej orce pól z perzem. Bardzo to ekologiczne i niskoemisyjne.
   • mnemonic222 2021-07-28 19:40:46
    Jak nie widzisz to pojedź albo pooglądaj jak w gospodarstwach po kilkaset hektarów odchwaszczają mechanicznie pielnikami Horscha po kilkanaście metrów. Dla kogo na zachodzie produkują maszyny te wszystkie firmy, co ??? Widać, że żyjesz we własnym świecie, 50 lat za murzynami, bawisz się, nie masz zdrowia, ani dochodów z takim podejściem i "wiedzą" życzę powodzenia...

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.239.177.24
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.