Plantacje buraka cukrowego należy kontrolować pod kątem obecności szkodników. Pojawiła się bowiem mszyca trzmielinowo-burakowa. Mszyce silnie uszkadzają liście i powodują ich skędzierzawienie, żółknięcia i zahamowania wzrostu. Mszyce mogą roznosić groźne wirusy: żółtaczki i mozaiki.

Jeśli szkodnik przekroczy próg ekonomicznej szkodliwości -15 mszyc nieuskrzydlonych na jednej roślinie oznacza to konieczność przeprowadzanie chemicznego zabiegu zwalczania.

Do walki z nalatującą mszycą trzmielinowo-burakową w plantacji buraka zarejestrowane są substancje czynne, np:

  • deltametryna z grupy pyretroidów, stosuje się ją gdy temperatury wskazują poniżej 20°C, nie przed i po opadach deszczu. Bazują na niej insektycydy: Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW;
  • dimetoat z grupy fosforoorganicznych, stosuje się ją gdy temperatury wskazują powyżej 15°C, nie przed i po opadach deszczu. Bazują na niej insektycydy: Danadim 400 EC, Diego 400 EC, Hunter S 400 EC, Insektor 400 EC, Markiz 400 EC, Rodan S 400 EC, Rogor 400 EC;
  • tiachlopryd z grupy neonikotynoidów działa w szerokim zakresie temperatur i deltametryna z grupy pyretroidów – mieszanina fabryczna w insektycydzie Proteus 110 OD.