Na uprawach zbóż żeruje wiele gatunków mszyc, ale największe znaczenie mają trzy: czeremchowo-zbożowa, zbożowa i różano-trawowa. Te gatunki są ważne gospodarczo z prostego powodu – corocznie i najliczniej pojawiają się na terenie całego kraju.

Mszyce zimują w stadium jaja na swoich tzw. gospodarzach zimowych. W zależności od gatunku, są to rośliny jednoliścienne (mszyca zbożowa), krzewy czeremchy (mszyca czeremchowo-zbożowa), bądź w przypadku mszycy różano-trawowej dzikie gatunki róż. Wiosną po wylęgu z jaj i rozwoju kilku pokoleń na zimowych gospodarzach, od maja mszyce rozpoczynają nalot na uprawy zbóż. Są to owady niezwykle płodne, potrafiące przez cały okres wegetacji zbóż rozwinąć kilkanaście pokoleń, a sprzyja im bezdeszczowa pogoda i umiarkowane temperatury. Szkodliwe są zarówno osobniki dorosłe, jak i wszystkie stadia larwalne. Kolonizują najczęściej liście i źdźbła, choć mszycę zbożową najczęściej można spotkać żerującą na kłosach. W sposób bezpośredni szkodzą wysysając soki z tkanek roślin. Największe szkody powodują w fazie wypełniania ziarna. Żerując na miękkich ziarniakach obniżają ich masę i energię kiełkowania. Dodatkowo wydzieliny mszyc oraz uszkodzone przez kłujki mszyc tkanki mogą być źródłem wtórnego porażenia roślin przez sprawców chorób, np. septoriozy plew i fuzariozy kłosów. Szacuje się, że straty wynikające z bezpośredniego żerowania mszyc mogą sięgać do 20 kg/ha w przeliczeniu na jedną mszycę na źdźbło.

Zabieg chemicznego zwalczania to aktualnie podstawowa metoda walki ze szkodnikami, jednak musi on wynikać z rzeczywistego zagrożenia danej uprawy, stąd konieczność systematycznych lustracji. Podstawą jego wykonania jest przekroczenie progu ekonomicznej szkodliwości, który w przypadku mszyc wynosi średnio 5 mszyc na 1 kłosie w okresie kłoszenia i zaraz po wykłoszeniu. Mszyce należy zwalczać przed wytworzeniem przez nie spadzi. Kiedy rośliny pokryte są spadzią to insektycydy działają inaczej i wówczas zmienia się ich toksyczność dla pszczół. Ewentualne zwalczając mszyce, gdy jest już spadź, należy rygorystycznie przestrzegać zaleceń zawartych w etykiecie-instrukcji stosowania danego preparatu.

Przykładowe środki owadobójcze zarejestrowane do zwalczania mszyc w zbożach: A-Cyper 100 EC, Alfa-Cyper 100 EC, Ammo Super 100 EC, Arkan 050 CS, Fury 100 EW, Minuet 100 EW,  Sparviero, Titan 100 EW.