Nawet przeprowadzone w najbardziej optymalnych warunkach zabiegi przedwschodowe w bobowatych zazwyczaj nie eliminują problemu zachwaszczenia owsem głuchym. Bardzo często okazuje się, że uprawy te wymagają poprawki herbicydowej właśnie pod kątem zwalczania owsa głuchego. Jakich substancji czynnych należy użyć, by pozbyć się tego chwastu? Podajemy poniżej:

Groch. Do zwalczania owsa głuchego w grochu możemy zastosować:

• propachizafop reprezentowany przez: Agil - S 100 EC oraz Bosiak 100 EC. Środki te można stosować od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia chwastów.
• fluazyfop-P butylu - Fusilade Forte 150 EC oraz Trivko. Tymi preparatami należy groch opryskiwać nie wcześniej, niż po wykształceniu przez rośliny 2-3 liści.
• haloksyfop-R metylu - Gallant Super 104 EC oraz Perenal 104 EC. Środki te można stosować wiosną po wschodach rośliny uprawnej i chwastów, niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

Łubiny. Owies głuchy w łubinach zwalczać można jedynie za pomocą:

• fluazfopu-P butylu, dostępnego pod postacią dwóch preparatów: Fusilade Forte 150 EC, który stosuje się po wykształceniu przez roślinę uprawną 2-3 liści oraz Trivko, który można stosować od fazy 2-4 liści łubinu, przed zwarciem międzyrzędzi, nie później niż do ukazania się pąków kwiatowych.