Samosiewy zbóż w uprawie rzepaku ozimego z powodzeniem zwalczyć można graminicydami. To grupa selektywnych preparatów do zwalczania traw reprezentowana przez kilka substancji czynnych:

  • chizalofop-P etylowy
  • chizalofop-P tefurylowy
  • fluazyfop-P butulowy
  • haloksyfop-P
  • propachizafop
  • cykloksydym
  • kletodym

Wśród preparatów dominuje substancja czynna chizalofop-P-etylu, która występuje u 2/3 graminicydów. Chizalofop-P-etylu reprezentuje grupę „fop", co oznacza, że może być stosowany w temperaturach do 27°C, podczas gdy preparaty z grupy "dym" (substancje czynne: cykloksydym, kletodym) stosuje się w temperaturach do 25°C. 

Chizalofop-P-etylu występuje w produktach herbicydowych w dwóch formulacjach 50 EC i 100 EC, Herbicydy oparte o tę substancję czynną w celu zwalczenia gatunków jednorocznych (w tym samosiewów zbóż) najczęściej zalecane są w dawce 30-60 g s.cz./ha oraz do niszczenia gatunków wieloletnich, głównie perzu w dawce 100-150 g s.cz./ha. Każdorazowo należy sprawdzać etykiety produktu, gdyż niektóre herbicydy zalecane są łącznie z adiuwantem, np. Leopard Extra 05 EC z adiuwantem Olejan 85 EC. Chizalofop-P-etylu działa przez liście i powinien być stosowany do czasu kiedy chwasty nie są przysłonięte liśćmi rośliny uprawnej.

Samosiewy zbóż powinny być zwalczane od trzeciego liścia do końca fazy krzewienia (BBCH 13-29). Na rośliny w młodszych fazach stosuje się niższe z zalecanych dawek, co wiąże się niższym kosztem zabiegu. Dlatego zabieg zwalczania nie powinien być odkładany w czasie i wykonany w momencie, gdy większość samosiewów wzejdzie.

Jeśli na plantacjach oprócz samosiewów zbóż występuje perz to stosuje się wyższe dawki graminicydów. Preparaty zadziałają wówczas na perz i inne trawy, w tym samosiewy zbóż. Za optymalny okres wrażliwości perzu uznaje się fazę od 3 do 8 liści (BBCH 13-18), to jest gdy chwast osiągnie 15-25 cm wysokości.

Zabieg zwalczania można wykonać wiosną, ale w tym terminie trzeba zastosować najwyższe z zalecanych dawek. Ponadto trudno przewidzieć warunki pogodowe, czy będą odpowiednie do przeprowadzenia zabiegu, a opóźniony może być mniej skuteczny i może uszkodzić rzepak. Stąd przy przedłużających się ciepłych jesieniach, jeśli rzepak ozimy siano po przedplonie zbożowym zabieg jesiennego zwalczania samosiewów zbóż jest nieodzowny.