Na plantacjach pszenicy, na liściach roślin można zaobserwować zmiany chorobowe świadczące o infekcji septoriozą paskowaną liści pszenicy. Nie wszędzie porażenie jest widoczne, co nie znaczy że choroby nie ma. Grzyby wywołujące septoriozę paskowaną liści mają długi okres inkubacji, do 30 dni. Oznacza to, że choroba długo jest nie widoczna, na roślinach nie ma objawów porażenia, tymczasem grzyb już rozwija się w tkankach roślin i zaczyna je niszczyć.

Przy tak długim okresie utajonego rozwoju trudno jest wykonać zabieg we właściwym momencie rozwoju patogena. Dlatego przygotowując się do zabiegu ochrony pszenicy ozimej przed chorobami, należy uwzględnić konieczność zwalczania septoriozy paskowanej liści pszenicy. Dobierać fungicydy tak, żeby zapewniały ochronę przed tą groźną chorobą.

Skutecznie ograniczają septoriozę paskowaną liści pszenicy substancje czynne o działaniu układowym, do najskuteczniejszych zaliczane są substancje z grupy SDHI, triazoli oraz strobiluryn . Dobrze jest sięgać po mieszaniny z substancjami tych grup.

Dobrze ograniczają rozwój septoriozy paskowanej liści pszenicy substancje czynne, przykładowo:

  • prochloraz (grupa imidazoli) - działa wgłębnie, jest w preparatach np.: Mondatak 450 EC, Prochloraz 450 EC, które stosuje się w dawce 1 l/ha;
  • cyprodinil (grupa anilinopirimidyn) - działa wgłębnie, jest w preparatach np.: Biromil 75 WG, Vangard 75 WG, które stosuje się w dawce 07-1 kg/ha;
  • fenpropimorf (grupa morfolin) - działa układowo, jest w preparatach np.: Corbel 750 EC, Limero, które stosuje się w dawce 1 ha/ha. Substancja należy do grupy chemicznej morfolin, przez co może być stosowana wcześniej - w niższych temperaturach niż optymalne 12°C zalecane dla większości fungicydów;
  • pikoksystrobina (grupa strobiluryn) - działa układowo i miejscowo, jest np. w preparacie Comet 200 EC, stosuje się w dawce 1 l/ha;
  • Tebukonazol (grupa triazoli) - działa układowo, jest w preparatach np.: Orius Exta 250 EW, Tebu 250 EW, które stosuje się w dawce 1 l/ha;
  • proquinazid (grupa chinazoliny) - działa powierzchiowo, jest w preparatach np.: Proquinazid 200 EC, Vima-Proquinazid 200 EC, które stosuje się w dawce 0,15-0,25 l/ha.

Septoriozę paskowaną liści pszenicy trzeba zwalczać jak najszybciej, żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się i dalszej presji choroby. Zabieg wiosennej ochronny T1 przeciwko septoriozie paskowanej przeprowadza się w fazie (BBCH 29-32) końca krzewienia do pierwszego lub czasem drugiego kolanka zbóż.

>>>Objawy i próg szkodliwości septoriozy paskowanej liści pszenicy