Naukowiec przeprowadził badania, których głównym celem było określenie oceny skuteczności i efektywności gospodarczej i ekonomicznej zastosowanych insektycydów w zwalczaniu szkodników pszenicy. Badanie było prowadzone w latach 2008-2010, a analizowanym szkodnikiem - larwy skrzypionki. Jakie były wyniki badań?

W roku 2010 uszkodzenie powierzchni liści pszenicy na obiekcie kontrolnym wyniosło średnio 31,6 proc. Skuteczność zastosowania wybranych insektycydów określono na 72,2 proc. Zwyżka plonu wynosiła z tego tytułu 5 proc. tj. 2,4 dt/ha. Wskaźnik pokrycia kosztów wyniósł 1,4, a opłacalności zabiegów - 1,6.

W roku 2009 uszkodzenia liści rośliny wynosiły 49,8 proc. Zastosowane insektycydy wykazały dobrą skuteczność sięgającą 78,6-90,9 proc. Zwyżka plonu ziarna była w tym roku dość wysoka i wyniosła 5,9 proc. Wartość plonu uratowanego wyniosła 232 zł/ha. Wskaźnik pokrycia kosztów wyniósł 2,5 i był niższy jak w roku 2008. Wskaźnik opłacalności zabiegów waha się od 1,5 do 2,4.

W roku 2008 uszkodzenia liści na obiekcie kontrolnym wynosiły 39,4 proc. Zastosowanie insektycydów pokazało bardzo wysoką skuteczność, która wynosiła 78 proc. Zwyżka plonu to 5,1 proc., wskaźnik pokrycia kosztów - 3,7, a opłacalności - 1,1.