Zwójki to szkodniki polifagiczne (różne rośliny żywicielskie). Motyle od początku maja składają jaja na liściach, z których to wylęgają się oliwkowozielone larwy z czarną główką.

Gąsienice uszkadzają młode liście i pąki róż wygryzając w nich dziury. Dodatkowo trudno je zauważyć, ponieważ schowane są w zwiniętym liściu.

Do końca czerwca krzewy róż należy sukcesywnie kontrolować i usuwać liście z larwami. Przy masowym pojawieniu się szkodnika warto zastosować preparaty owadobójcze o działaniu kontaktowo-wgłębnym, np. Mospilan 20 SP, Confidor 200 SL.

W celu lepszej przyczepności Mospilan można stosować łącznie z adiuwantem Ikar 95 EC w dawce: Mospilan 20 SP 0,4 kg/ha + Ikar 95 EC 3,0 l/ha + 7,0 l/ha wody.