Wchodzimy w okres intensywnej ochrony naszych upraw. Nadchodzi czas „łapania” okna pogodowego, intensywnej obserwacji faz rozwojowych roślin, szkodników i objawów chorób.

W celu podtrzymania wypracowanego potencjału plonowania upraw zależy nam by zastosowany zabieg ochrony roślin był w pełni skuteczny. Niestety jednym z czynników wpływających na stopniowe zmniejszanie się skuteczności środka ochrony roślin jest zjawisko odporności agrofagów.

W dobie kurczących się zasobów substancji czynnych istnieje duże ryzyko, że nabierać ono będzie na jeszcze większym znaczeniu. Dlatego w najbliższych sezonach szczególnie powinniśmy zwracać na uwagę na zapisy w etykietach środków ochrony roślin.

Oprócz wielu szczegółów w niej zawartych pod lupę ze zdecydowanie większą starannością powinniśmy brać pod uwagę rodzaj substancji czynnej wybranej do zabiegu. Dlaczego? Podstawowym sposobem unikania lub minimalizowania już istniejącego problemu odporności jest tzw. rotacja herbicydów, czyli naprzemienne stosowanie środków o różnych mechanizmach działania. Na szczęście coraz częściej producenci środków ochrony ułatwiają nam opracowanie właściwej strategii zwalczania agrofagów.

W nowych etykietach pestycydów pojawiają się informacje odnośnie numeru grupy związków. Zainteresować się powinniśmy umieszczanymi tak kodami ustalonymi wg. FRAC, IRAC, HRAC (Fungicide/Insecticide/Herbicyde Resistance Action Committee/komitetu ds. badania odporności patogenów na fungicydy/insektycydy/herbicydy). Tuz za tymi skrótami znajdują się oznaczenia literowo-cyfrowe, dzięki którym powstają kody grupujące substancje czynne według podobnego mechanizmu działania.

To bardzo wygodne, gdyż z praktycznego punktu widzenia nie musimy wiedzieć na czym dokładnie polega mechanizm zwalczania w danej grupie, ale musimy wiedzieć jeśli np. jesienią zastosowaliśmy daną grupę to powinniśmy unikać powielania jej w sezonie wiosennym.

Inną metodą przeciwdziałania rozprzestrzeniania się zjawiska odporności jest stosowanie mieszanin przynajmniej dwóch substancji czynnych o różnych mechanizmach działania (dwa różne kody). Wówczas jest większe prawdopodobieństwo, że populacja odporna na wybraną substancje czynną zostanie zwalczana tą drugą, na którą jeszcze nie wykształciła odporności.