Wschodzą buraki sianie w kwietniu. Jednocześnie intensywnie wschodzą chwasty w tych uprawach. Nadszedł więc czas intensywnej ochrony. Najlepsza efektywność zwalczania chwastów jest wtedy, gdy znajdują się one w fazie liścieni do początku pierwszej pary liści właściwych- niezależnie od fazy rozwojowej buraków. Kolejne zabiegi (najczęściej 3) wykonuje się po wzejściu nowych chwastów.
W skład mieszanin herbicydów stosowanych dolistnie w dawkach dzielonych można stosować niezliczone kombinacje: Przykładowo mogą to być następujące preparaty:

Na chwasty dwuliścienne l,kg/ha:

1. Agent 180 EC, (dawka: 1,5)
2. Agro Metamitron 700 SC+Betanal Elite 274 EC, ( dawka 0,8-1+0,8-1),
3. Agro Metamitron 700 SC+Kontakttwin 191 EC, (dawka: 0,8-1+0,8-1),
4. Beetup Compact 160 SC, (dawka: 2),
5. Beetup Trio 180 SC, (dawka: 1,5),
6. Beetup Trio 180 SC+Django 700 SC, (dawka: 1,5+1),
7. Betanal Elite 274 EC+Goltix 700 SC, (dawka: 0,8-1+0,8-1),
8. Betanal Elite 274 EC+Lontrel 300 SL, (dawka: 1+0,2),
9. Betanal Elite 274 EC+Jetix 700 SC, (dawka: 0,8-1+0,8-1),
10. Betanal MaxxPro 209 OD, (dawka: 1,25-1,5),
11. Betanal Quattro 380 SE, (dawka: 1,5-2),
12. Betanal MaxxPro 209 OD+Goltix 700 SC, (dawka: 1,25+0,75-1),
13. Betanal MaxxPro 209 OD+Safari 50 WG, (dawka: 1,25+0,02-0,03),
14. Kemifam Super Koncentrat 320 EC+Kosynier 420 SC (dawka: 1+1-1,5),
15. Goltix 700 SC+Kontakttwin 191 EC, (dawka: 0,8-1+1-2),
16. Safari 50 WG, (dawka: 0,03),

Na chwasty jedno- i dwuliścienne:

1. Corzal 157 SE+Oblix 500 SC+Target 700 SC, (dawka: 0,5-1+0,2-0,4+0,5-1),
2. Corzal 157 SE+Target 700 SC, (dawka:: 1,25+1,25),

Na chwasty jednoliścienne:

1. Fusilade Forte 150 EC,
2. Agil - S 100 EC,
3. Focus Ultra 100 EC,
4. Pantera 040 EC,