Rzepak ozimy należy do roślin wysokonakładowych. W sytuacji drastycznego wzrostu cen nawozów - zwłaszcza azotowych, jak również spodziewanej podobnej sytuacji odnośnie środków ochrony roślin, przed wieloma gospodarstwami staje problem zachowania opłacalności uprawy tej rośliny. W tym celu konieczna będzie rewizja poszczególnych elementów agrotechniki.

W obecnej sytuacji ogromnego znaczenia nabiera fizjologiczna zdolność roślin do efektywnego wykorzystania azotu, czyli sięgnięcie po takie odmiany, które przy niższym wiosennym nawożeniu tym składnikiem są w stanie wydać wysoki plon nasion. Temu zagadnieniu była poświęcona nasza rozmowa z Arturem Kozerą z firmy Rapool Polska.

Firma ta od kilku lat prowadzi program hodowlany ukierunkowany na tworzenie odmian charakteryzujących się m.in. wysokim współczynnikiem wykorzystania azotu z zastosowanych nawozów mineralnych. Inaczej mówiąc wartość tego pierwiastka w PLN na kg plonu nasion jest niższa, jak w wypadku innych odmian. W swojej wypowiedzi A. Kozera podkreślił, że zgłaszana odmienność nie ma charakteru firmowej deklaracji, ale znajduje naukowe potwierdzenie w prowadzonych doświadczeniach ścisłych. Określił on też warunki jakie muszą być spełnione, aby rośliny mogły wykazać zawarty w nich potencjał plonotwórczy.

Aktualnie dostępny jest materiał siewny dwóch tego typu odmian. Są to Temptation F1 wpisana do Krajowego Rejestru w 2021r., oraz Duke F1 zarejestrowana przed trzema laty. W badaniach COBORU są kolejne kreacje hodowlane, z których jedna ma ogromne szanse na rejestrację. Jeśli tak się stanie będzie oferowana rolnikom pod nazwą odmianową Jurek F1. 

Czym się wymienione odmiany różnią między sobą? O tym A. Kozera opowiada w zamieszczonym poniżej filmie. Zapraszamy do jego obejrzenia.