Obecnie w Krajowym Rejestrze znajduje się ponad 160 odmian rzepaku ozimego, a dodatkowo dostępne są też te ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Dlatego już kolejny rok Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju przychodzi z pomocą przy wyborze tej konkretnej kreacji. Na zlecenie tej organizacji opracowano według statystycznej metody oceny wielocechowej prof. Franciszka Rudnickiego Ranking Odmian Rzepaku 2020. Przeważają w nim odmiany mieszańcowe, bo to one są przyszłością tej uprawy.

Odmiany uszeregowane w nim od najlepszych do stosunkowo gorszych, na podstawie sumy punktów przeliczonych z pięciu cech ważonych. Z kolei liczbę punktów danej odmiany rzepaku odniesiono do średniej liczby punktów wszystkich porównanych kreacji i wyrażono w procencie odchyleń od średniej (dane obok nazw odmian). Przebadano pięć cech (w nawiasie podano „wagę” cechy): plon nasion (50 proc.), zawartość tłuszczu w nasionach (16 proc.), zimotrwałość (16 proc.), odporność na choroby (16 proc.) i pochylenie łanu (2 proc.).

Oddzielnie wykonano „porównanie” dla odmian mieszańcowych, jak i populacyjnych. Które znalazły się w czołówce badania? Poniżej przedstawimy 30 „najlepszych” odmian hybrydowych i 10 populacyjnych, obok ich nazwy podajemy obliczony procent odchyleń od średniej. Zachęcamy do komentowania, jak poniższe odmiany plonowały w tym roku w Państwa gospodarstwie.

Ranking odmian mieszańcowych 2020 rzepaku ozimego (procent odchyleń od średniej):
- Advocat – 9,2,
- Dominator – 7,6,
- Artemis – 7,5,
- Ambassador – 6,8,
- Architect – 6,7,
- Aurelia – 6,7,
- Duke – 5,9,
- Attraction – 5,9,
- Absolut – 5,6,
- DK Expansion – 5,
- Dynamic – 4,8,
- Stefano KWS – 4,1,
- Severino KWS – 3,6,
- Anniston – 3,4,
- Trezzor – 3,3,
- Arkansas – 3,2,
- Astana – 3,1,
- Aspect – 3,1,
- Riccardo KWS – 3,1,
- Ragnar – 2,2,
- INV1165 – 2,1,
- DK Exception – 1,7,
- Prince – 1,7,
- Atora – 1,6,
- INV1188 – 1,5,
- Luciano KWS – 1,5,
- Angelico – 1,5,
- Claudio KWS – 1,5,
- DK Exotter – 1,4,
- DK Extract – 1,4.

Ranking odmian populacyjnych 2020 rzepaku ozimego (procent odchyleń od średniej):
- SY Ilona – 5,9,
- Gemini – 5,
- Galileus – 3,6,
- Derrick – 3,5,
- Hevelius – 3,2,
- Birdy 2,6,
- ES Fuego – 2,6,
- SY Rokas – 0,7,
- ES Valegro – 0,5,
- Aixer – 0,5.