Największe gospodarstwo UE mieści się w Rumuni, w okolicy miasta Braila. Co ciekawe jest ono położone na wyspie. Nie jest to jednak wyspa na morzu czy jeziorze, a na rzece, a dokładnie została utworzona tuż przy delcie Dunaju. Otoczona jest zatem z każdej strony słodką wodą, niosącą ze sobą żyzne namuły.


Przez długi okres czasu wyspa ta była typowym terenem bagiennym, obficie zarośniętym i niezamieszkałym. W latach 60-tych, ówczesne władze rumuńskie postanowiły teren ten wykarczować, osuszyć i doprowadzić to użytkowania rolniczego. Przez lata powierzchnia użytkowania rolniczego się powiększała, a obecnie jest to około 60 tys. ha gruntów rolnych. 57 tysięcy ha należy do jednego gospodarstwa - firmy Agricost. Całą wyspę przeszywa wzdłuż i wszerz, sieć rowów odwadniających oraz nawadniających i drenaż o łącznej długości około 1300 km. Co jest niesamowicie imponujące prawie 42 tys. ha gruntów w razie potrzeby może być nawadnianych!

Jeśli chodzi o uprawy największą powierzchnię zajmuje tu pszenica ozima (15 tys. ha), następnie kukurydza (12 tys. ha), soja – (10 tys. ha), jęczmień ozimy – (8 tys. ha), słonecznik – (8 tys. ha), lucerna (2,5 tys. ha) i groch siewny (260 ha).
W gospodarstwie funkcjonuje kilkanaście sektorów. Każdy sektor zajmuje się oddzielnymi sprawami związanymi z prowadzeniem działalności rolniczej. Przykładowo na wyspie są zlokalizowane 4 sektory związane z techniką rolniczą i jednocześnie są to zaplecza używanych na miejscu maszyn rolniczych. Uprawę gleby zdominował sprzęt od firmy Horsh. Niektóre maszyny uprawowe firma wyprodukowała specjalnie na potrzeby tego gospodarstwa!

Są sektory związane tylko i wyłącznie z materiałem siewnym, używanymi w gospodarstwie środkami ochrony roślin czy nawozami. Na wyspie zlokalizowana jest także ogromna suszarnia do lucerny (susz z lucerny eksportowany jest do Arabii Saudyjskiej).
 
Oczywiście stworzono tu specjalne jednostki zajmujące się sprawami związanymi z inwestycjami w firmie, zarządzaniem czy ekonomiką. Na wyspie funkcjonuje także wybudowane na potrzeby gospodarstwa laboratorium chemiczne!
 
Co dwa lata gleba na każdym polu jest przebadana. Oczywiście próby glebowe są pobierane przy pomocy urządzeń GPS, a wyniki mapowane według uzyskanych klas zasobności.

Gleby są tu żyzne (aluwialne), jednak o odczynie zasadowych (ok pH 8,0). Tak wysoki odczyn to bariera dla dostępności fosforu (przy odczynie zasadowym tworzy się nieprzyswajalny fosforan wapnia). Słabo dostępne są także praktycznie wszystkie mikroelementy.
W gospodarstwie funkcjonuje także kilkanaście „stacji” uzdatniania wody używanej do oprysków. Oczywiście zabiegi są wykonywane tu wodą zmiękczoną i w zależności od stosowanych substancji czynnych, doprowadza się roztwór do określonego pH.
 
Ponieważ gospodarstwo produkuje ponad 400 tys. ton ziarna i nasion, do jego składowania potrzebują ogromnych silosów i magazynów. Ziarno przewozi się barkami (umożliwia to Dunaj). Nadwyżkę ziarna zbóż przechowywana jest w ogromnych płasko ułożonych na ziemi workach (pomysł podpatrzony u aregentyńskich rolników). Ziarno w takich workach może być składowane kilka miesięcy.

Ogromne wrażenie robi tu sektor związany z testowaniem niezliczonej liczby rozwiązań technologicznych związanych z produkcją poszczególnych upraw. W gospodarstwie ponad 1000 ha przeznaczonych jest pod poletka testowe! Na około 500 ha testowane są wybrane odmiany, 250 ha to poletka pestycydowe, 208 ha zajmują te związane z testowaniem różnych wariantów uprawy gleby. 75 ha to nawożenie podstawowe oraz dolistne. 60 ha to testy z biostymulatorami oraz stymulatorami wzrostu.

W warunkach tego gospodarstwa przetestowane także zostały produkty będące w ofercie firmy Osadkowski SA – Terra Sorb Comlex oraz Terra Sorb Foliar (stymulatory rozwoju roślin, zawierające w swoim składzie wolne aminokwasy). Uzyskane pozytywne wyniki między innymi zadecydowały o tym, że produkty te zostały wprowadzone do technologii uprawy wszystkich gatunków i fizycznie są one stosowane na prawie całej powierzchni użytkowanej tu rolniczo!

Z pewnością wielu z Państwa jest ciekawych jakie plony uzyskuje to przedsiębiorstwo?
Na podstawie ubiegłego sezonu średnie plony wynosiły: pszenica ozima– 7 t/ha, jęczmień ozimy– 7,5 t/ha, soja – 4 t/ha, słonecznik 3,8 t/ha, kukurydza – 13 t/ha, lucerna 17 ton suszu z ha (o wilg. ok 12,5proc.)

W firmie Agricost zatrudnionych jest prawie 1000 osób.