Na polach Zakładu Nasienno-Rolnego "Szelejewo" firma Danko zaprezentowała swoją bardzo bogatą ofertę obejmującą: 39 odmian zbóż ozimych, 34 - zbóż jarych, 11 - roślin bobowatych oraz 5 odmian traw pastewnych. Wśród nich znalazły się zarówno najnowsze rejestracje firmy, jak i odmiany dostępne dla rolników już od kilku lat.

W pszenicy ozimej na uwagę zasługują nowości o bardzo wysokim poziomie plonowania i dobrych parametrach jakościowych ziarna: Hondia (E/A) wpisana do Krajowego Rejestru (KR) w 2014 r. oraz odmiany z grupy A/B - Memory z hodowli Secobra Saatzucht GmbH i Desamo od Syngenta Seeds. Odmiany te odznaczają się bardzo dobrą zdolnością krzewienia, wysokim potencjałem plonowania i dużą sztywnością słomy. Dlatego przydatne są w intensywnej technologii uprawy na glebach średniej jakości i dobrych. Ziarno jest dobrze wyrównane, z małym udziałem pośladu, o średnio wysokiej i wysokiej MTZ. Odmiana Memory zarejestrowana jest w Niemczech i Belgii, a Desamo - w Niemczech.

Zwiedzający mogli porównać przedstawione nowości z odmianą Arkadia, której reprodukcja nasienna zajmuje największą powierzchnię wśród wszystkich odmian pszenicy ozimej. Zaprezentowane zostały również pozostałe dobrze znane rolnikom odmiany, jak: Sailor, Jantarka, Fidelius, Banderola, Muszelka, Ostroga, Ludwig, Bogatka, Smuga i Mewa.

Spośród 17 pokazanych odmian pszenżyta ozimego najwięcej uwagi poświęcono prezentacji najnowszym odmianom, do których zalicza się m.in. Trapero (2015) o tradycyjnej długości słomy, wysokiej zawartości białka i bardzo dobrym jego składzie aminokwasowym. Ponadto uwagę zwracano na krótkosłomą odmianę Rotondo (2014), która ma grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka i odznacza się stabilnym p o z i o m e m plonowa n i a na terenie całej Polski.

Firma zaprezentowała również mieszańca trójliniowego żyta ozimego - odmianę Tur (2013) odznaczającą się wysoką i stabilną plennością na terenie całego kraju. W doświadczeniach COBORU w 2014 r. Tur plonował na poziomie ponad 8 t/ha (121 proc. wzorca) na poziomie średnio intensywnym a1 i blisko 10 t/ha (120 proc. wzorca) na intensywnym poziomie a2.

Zboża jare reprezentowane były przez 34 odmiany z 4 gatunków. Goplana (2015) to jakościowa odmiana pszenicy jarej o bardzo dobrej plenności, wysokiej MTZ i dobrej wydajności mąki.

Interesująco zapowiada się krótkosłoma odmiana pszenżyta jarego Sopot (2015), która w badaniach okazała się plenna i odporna na porastanie ziarna w kłosach. Z nowości w tym gatunku zbóż firma zaprezentowała też odmianę Puzon (2015) odznaczającą się bardzo dobrą odpornością na wyleganie i porastanie ziarna, jak również na takie choroby grzybowe, jak: mączniak prawdziwy i rdza brunatna. Dużą popularność można też wróżyć odmianie o cechach przewódki, o nazwie Mazur (2014) - jest wczesna, plenna (jak to przewódka), odporna na wyleganie, odznacza się wysoką tolerancją na zakwaszenie gleby oraz podwyższoną odpornością na porażenie sporyszem.

Naszą uwagę zwróciła także duńska odmiana jęczmienia jarego (hodowca - firma Nordic Seed A/S) o nazwie Argento zarejestrowana w Polsce w 2013 r. i reprodukowana przez Danko. Jest to odmiana wczesna, o dobrej odporności na zakwaszenie gleby, co sprawia, że może być uprawiana na glebach słabszych.

Artykuł pochodzi z lipcowego wydania Farmera.

Zapraszamy do prenumeraty Magazynu Farmer!