8 września 2022 roku miały miejsce obchody jubileuszu 140-lecia Cukrowni w Chełmży, mieście w którym swoją działalność w Polsce rozpoczęła Nordzucker Polska S.A. Wśród gości znaleźli się m.in. przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych regionu, reprezentanci spółki, współpracujący z nią plantatorzy oraz pracownicy zakładu, m.in. dyrektor Cukrowni Chełmża, Tomasz Soliwodzki, który w swoim przemówieniu opowiedział o latach rozwoju zakładu i wdrożonych inwestycjach mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

Trochę cukrowniczej historii

Historia chełmżyńskiej cukrowni sięga 1881 roku, kiedy zdecydowano o budowie cukrowni. Na wybór lokalizacji znaczący wpływ miały odległość od jeziora, zapewniającego wodę potrzebną do procesu produkcji cukru, żyzna gleba, niezbędna do uprawy buraków cukrowych oraz dogodne połączenie kolejowe, umożliwiające sprawną logistykę surowca. Już rok po decyzji o powstaniu fabryki, 25 września 1882 roku, cukrownia rozpoczęła swoją pierwszą kampanię cukrowniczą przerabiając 3000 ton buraków.

Na przestrzeni lat zakład przeszedł wiele zmian modernizacyjnych z licznymi inwestycjami, mającymi na celu poprawę jakości produkowanego cukru, zmniejszanie zużycia energii i ochronę środowiska. Cukrownia posiada też własną elektrociepłownię, oczyszczalnię ścieków i laboratoria, w których prowadzony jest stały nadzór nad jakością na każdym etapie procesu produkcji cukru.

Wspólna historia, cele i przyszłość

Prezes koncernu w swoim przemówieniu podkreślał, że największe podziękowania w rozwój zakładu należą się ludziom, którzy każdego dnia przyczyniają się do tworzenia wizerunku zakładu i jego rozwoju.

– Cukrownictwo, to dziedzina która łączy w sobie naukę, rolnictwo, przemysł oraz biznes. Jesteśmy niezwykle dumni ze 140 lat historii istnienia cukrowni, na którą składa się praca i zaangażowanie wielu pokoleń ludzi. Kieruję serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w rozwój zakładu. Łączy nas nie tylko historia, ale także wspólne cele i wspólna przyszłość – mówił Marcin Lechowski, prezes Nordzucker Polska S.A.

Marcin Lechowski opowiedział również o planowanym wdrożeniu programu wsparcia biznesu -Agripartner, a także o projekcie GoGreen, którego założeniem jest przede wszystkim odejście od węgla do 2025 roku, przejście na gaz, a następnie zastąpienie gazu ziemnego zieloną energią.