Firma w ramach programu współpracuje z 67 gospodarstwami z całej Polski, kiedy zaczynali - w 1993 r. było ich stu, ale inna była też wielkość produkcji. Wówczas średni areał uprawy wynosiła 0,5-10 ha, teraz jest to 30-500 ha. W sumie powierzchnia uprawy ziemniaka wzrosła z 880 ha do obecnie 7000 tys. ha – zapewniając tym samym łączną produkcję ziemniaka na poziomie ok. 230 tys. t rocznie.

- W ramach strategii „Działanie ze świadomością celu” PepsiCo buduje i pielęgnuje długofalowe relacje nie tylko z lokalnymi dostawcami, ale też społecznościami. Jestem dumny z rezultatów jakie osiągnął Program Agrarny przez minione 25 lat i wkładu naszej firmy w rozwój polskiego rolnictwa i gospodarki – powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska.

Jak zaznaczył, Krzysztof Dudziński, dyrektor zakładu Frito Lay w Grodzisku Mazowieckim, należy on do największych i najbardziej nowoczesnych ośrodków produkcyjnych PepsiCo w Europie. Każdego dnia przerabia się w nim 750 t ziemniaka, a 100 proc. surowca pochodzi od polskiego rolnika. Ponad 50 proc. produkcji przeznaczone jest na eksport do 13 krajów.

W planach firmy na najbliższe lata będzie pozyskanie kolejnych partnerów – 20 gospodarstw rolnych do roku 2025 (wzrost o 30 proc.), a także wdrażanie Inicjatywy Zrównoważonego Rolnictwa, której celem jest zapewnienie ekologicznych warunków uprawy przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności produkcji.

- W całym okresie współpracy PepsiCo udzielało rolnikom wsparcia finansowego i edukacyjnego, przekazywało know-how dotyczący prawidłowej uprawy pełnowartościowego ziemniaka przemysłowego, a także organizowało szereg szkoleń i wizyt poglądowych w gospodarstwach w Europie Zachodniej oraz USA – powiedział na spotkaniu Jan Borowski-Komenda, kierownik Programu PepsiCo w Polsce. Przedstawił on główne obszary rozwoju na których chce się skupić program. Jednym z najważniejszych jest ciągłe poszukiwanie odmian, które zwiększą przewagę konkurencyjną firmy i dostawców. Stąd firma planuje zwiększenie udziału odmian Frito Lay do poziomu 85 proc. w 2025 r.

Na spotkaniu nie zabrakło gości, wśród nich była m.in. Zofia Krzyżanowska, radca generalny z Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Gratulacje należą się, zarówno rolnikom - którzy dołożyli dużo starań rozwijając swoje gospodarstwo. Jak i zakładowi i firmie, która z dużą troską buduje swoje relacje ekonomiczne i społeczne – powiedziała.

Z kolei Czesław Siekierski, szef komisji rolnictwa w Parlamencie Europejskim, zwrócił uwagę, że Program „postawił” na ścisłą współpracę - na tzw. integrację, a więc połączenie rolnika z przetwórstwem, która dała efekty.

Nie zabrakło też rolników współpracujących z firmą, ale o nich w następnej informacji na portalu farmer.pl.