Naturalna zawartość boru w glebach zależy w głównej mierze od rodzaju skały macierzystej, z której powstała gleba. Gleby gliniaste są z reguły zasobne w bor w przeciwieństwie do utworów piaszczystych, w których bor może występować w niewielkich ilościach.

Dostępność boru zależy od kilku czynników. Z tego względu, że ten dostępny występuje głównie w roztworze glebowym, jego przyswajalność zależy w dużej mierze od zawartości wody w glebie. Dłuższy okres suszy prowadzi do zmniejszenia ilości składnika dopływającego do strefy korzeni.

Burak jest rośliną o wysokich wymaganiach co do boru. Objawy deficytu tego pierwiastka są względnie łatwo i często obserwowane. Pierwszym często jeszcze nie zauważalnym symptomem niedoboru boru jest zahamowanie wzrostu korzeni właściwych. Często pojawiają się one w warunkach posuchy i okresowego niedoboru wody. Roślina nie może pobrać boru mimo, iż jest on dostępny w glebie. Jeśli taka sytuacja wystąpi we wczesnych fazach rozwojowych rośliny, rozwiązaniem wyprzedzającym niekorzystne procesy, jest oprysk dolistny wykonany po raz pierwszy już w stadium 5-6 liścia. Przy dłuższym okresie niedoboru boru dochodzi do tego, że liście sercowe są małe, przebarwiają się na czarno i obumierają. W skrajnych przypadkach starsze liście więdną, żółkną i obumierają, a porażona głowa korzenia czernieje i pęka.
 
Znając konsekwencje niedoboru boru, należy dobrze przeanalizować system nawożenia swoich buraków, by dostarczyć roślinom odpowiednią zawartość tego składnika. Należy przeanalizować wielkość dawki, rodzaj nawozu oraz sposób jego aplikacji. Decydując się na wybór określonego produktu, należy mieć na uwadze procentową zawartość tego składnika w nawozie oraz wziąć pod uwagę kryterium jego rozpuszczalności w wodzie.

W okresach posuchy warto zdecydować się na nawożenie dolistne. Warto pamiętać, że prawidłowo wykonane dolistne dokarmianie buraków może zapewnić roślinom dostateczną dostępność składników pokarmowych nawet w warunkach ograniczonego ich dostępu z gleby.
Odpowiednio przemyślana strategia nawozowa jest podstawą uzyskania wysokich plonów korzeni o dobrej jakości technologicznej.