Na początku września w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A w Toruniu odbyło się spotkanie ministra rolnictwa - Jana Krzysztofa Ardanowskiego z zarządem KSC, jak również przedstawicieli Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy oraz Związków Plantatorów Buraka Cukrowego działających w spółce. Spotkanie odbyło się nie bez przyczyny. Miało ono związek z transakcjami nabycia akcji KSC S.A., dokonywanymi przez podmioty skupujące w sposób zorganizowany akcje spółki, które wpłynęły do Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy w ostatnim miesiącu.

- Zarząd spółki został poinformowany, że transakcje te budzą poważne wątpliwości natury prawnej i są przedmiotem dalszej oceny właściwych organów – czytamy w specjalnym oświadczeniu KSC.

Dlatego zarząd KSC zaapelował do akcjonariuszy o szczególną rozwagę przy sprzedaży akcji na rzecz tych podmiotów i zwracanie uwagi na zgodność ustalonych warunków transakcji. Istotna jest zwłaszcza cena, która powinna być zgodna z zapisami podpisywanych umów.