Rolnicy domagają się przede wszystkim podniesienie ceny buraków i poprawy warunków kontraktacji. Podobny protest miał się odbyć dzisiaj pod Ministerstwem Aktywów Państwowych. Ale plantatorzy wynegocjowali z zarządem Krajowej Spółki Cukrowej, podwyższenie stawek.

Strony uzgodniły:
- podwyższenie ceny buraków kontraktowanych – nie mniej niż 35 €/t;
- podwyższenie ceny buraków nadwyżkowych – nie mniej niż 100 zł/t;
- możliwość dalszych negocjacji w zależności od rozwoju sytuacji na rynku cukru i ogólnej sytuacji w rolnictwie.


Jakie są ceny w innych koncernach 2021/2022?

- P&L – 28 €/t (30 euro w sezonie 2022/2023),
- Südzucker - ? (rozliczenie w czerwcu).

Jak informuje nas Nordzucker: "na początku grudnia ubiegłego roku zakończyliśmy negocjacje i wspólnie ze stroną plantatorską podjęliśmy wtedy decyzję o podwyższeniu cen buraków w kampanii 2022/23 w spółce Nordzucker. Ceny za buraki kontraktowane we wszystkich wariantach umów kontraktacyjnych obowiązujących w kampanii 2022/23 podniesione zostały o 3 €/t. Postanowienie to dotyczyło również umów wieloletnich zawartych na lata 2020/21-2022/23 oraz 2021/22-2023/24. Spółka podjęła również decyzję, że wszystkie buraki ponadkontraktowane dostarczone w kampanii 2022/2023 będą rozliczane po cenach buraków kontraktowanych. Zostanie przyznana także premia w wysokości 1,5 €/t do dodatkowej ilości buraków zakontrtaktownych na kampanię 2022/23, powyżej ilości zakontraktowanej z 2021/22 oraz premia w wysokości 1,5 €/t dla plantatorów, którzy nie mieli podpisanej umowy w 2021/22. Warto podkreślić również, że w przypadku umów z ceną zmienną plantatorzy mogą spodziewać się dodatkowej premii w związku z rosnącymi cenami sprzedaży cukru.

Zgodnie z powyższym, ceny buraków kontraktowanych w poszczególnych wariantach umów kształtują się następująco:

Umowa 1-roczna z ceną stałą – 27,50 €/t
Umowa 1-roczna z ceną zmienną – 28,10 €/t
Umowa 2 letnia z ceną stałą – 28,00 €/t
Umowa 2 letnia z ceną zmienną – 28,60 €/t
Umowa wieloletnia 2020/21-2022/23 z ceną stałą – 25,55 €/t
Umowa wieloletnia 2020/21- 2022/23 z ceną zmienną – 26,40 €/t
Umowa wieloletnia 2021/22-2023/24 z ceną stałą – 25,55 €/t
Umowa wieloletnia 2021/2024 CZ z ceną zmienną – 26,60 €/t".

Jak wyliczana jest stawka w tej ostatniej firmie? - Südzucker wypłaca tzw. zaliczkę gwarantowaną w kwocie 17 €/t. Ostateczne rozliczenie będzie w czerwcu i jest uzależnione m.in. od ceny sprzedaży cukru. 70% buraków kontraktowanych po średniej cenie nie mniejszej niż 24,5 €/t (zawierającej uśrednione dodatki za wczesne i późne dostawy, okrywanie pryzm) plus ewentualna dopłata w zależności od ceny cukru. 30% buraków kontraktowanych w zależności od ceny cukru. Do tego może być dodany tzw. top-up. Na tym etapie bardzo trudno jest określić jaka jest/będzie cena w Südzucker. Umowa jest bardzo skomplikowana, zawiła. Nawet jeżeli oprzemy się o aktualne ceny cukru, to nie wiemy po jakiej cenie sprzedawał Südzucker i czy wypłaci dodatek w postaci top-up. Cena jest niewiadomą – dowiadujemy się. 

Czego domagają się protestujący plantatorzy buraka cukrowego w Nordzucker?

- Sektor buraków cukrowych jest w bardzo poważnym kryzysie. Drastyczny wzrost cen środków produkcji, w szczególności nawozów, umacnia w plantatorach przekonanie o słuszności rezygnacji z uprawy buraków cukrowych. Rolnicy nie mogą pozwolić sobie na straty! Dochód można uzyskać z upraw alternatywnych, m.in. z uprawy rzepaku, pszenicy ozimej czy kukurydzy. Dlatego znaczna część plantatorów zwiększyła areał ozimin, a na wiosnę pozostawiła pola głównie pod kukurydzę – czytamy w petycji plantatorów buraka związanych z Nordzucker Polska S.A.

Jak piszą dalej, warunki kontraktacji obowiązujące w Nordzucker Polska S.A. znacznie odbiegają od oczekiwań plantatorów i w obecnej sytuacji nie pokrywają kosztów produkcji.

- Zarządowi Nordzucker Polska S.A. powinno zależeć na bezpieczeństwie dostaw surowca do zakładów produkcyjnych, a gwarantem tego jest płacenie godziwej ceny za buraki cukrowe! Ceny płacone z buraki cukrowe muszą zapewniać opłacalność produkcji i rozwój naszych gospodarstw! Żądania plantatorów dostarczających surowiec do Nordzucker Polska S.A. są spójne z żądaniami wszystkich plantatorów w Polsce! – wynika z petycji.

Czego żądają?
• znacznego podwyższenia cen kontraktowanych i nadwyżkowych buraków cukrowych - do poziomu minimum 35 €/t;
• przejrzystej umowy kontraktacji;
• wyższych premii za wczesne i późne dostawy, które w rzeczywistym stopniu pokrywają straty ponoszone przez plantatorów.

Czego domagają się protestujący plantatorzy buraka cukrowego w Südzucker?

Poniżej pełna treść petycji plantatorów związanych z Südzucker Polska.

Sektor buraków cukrowych jest w bardzo poważnym kryzysie. Drastyczny wzrost cen środków produkcji, w szczególności nawozów, umacnia w plantatorach przekonanie o słuszności rezygnacji z uprawy buraków cukrowych. Rolnicy nie mogą pozwolić sobie na straty! Dochód można uzyskać z upraw alternatywnych, m.in. z uprawy rzepaku, pszenicy ozimej czy kukurydzy. Dlatego znaczna część plantatorów zwiększyła areał ozimin, a na wiosnę pozostawiła pola głównie pod kukurydzę.

Dotychczasowa propozycja warunków kontraktacji przedstawiona przez Südzucker Polska S.A. (proponowany poziom cen, system premii, terminy płatności i skomplikowany sposób rozliczenia) nie jest do zaakceptowania przez rolników uprawiających buraki cukrowe! Są to warunki, które znacznie odbiegają od oczekiwań plantatorów i nie pokrywają kosztów produkcji! Zarządowi Südzucker Polska S.A. powinno zależeć na bezpieczeństwie dostaw surowca do zakładów produkcyjnych, a gwarantem tego jest płacenie godziwej ceny za buraki cukrowe! Żądamy od Südzucker Polska S.A. traktowania plantatorów buraka cukrowego z należytym szacunkiem! Ceny płacone z buraki cukrowe muszą zapewniać opłacalność produkcji i rozwój naszych gospodarstw!

Żądamy:
• znacznego podwyższenia cen kontraktowanych i nadwyżkowych buraków cukrowych - do poziomu minimum 35 €/t;
• ceny, która musi być gwarantowana (zapewnienie minimalnego przychodu);
• przejrzystej umowy kontraktacji;
• wyższych premii za wczesne i późne dostawy, które w rzeczywistym stopniu pokrywają straty ponoszone przez plantatorów;
• szybszego rozliczenia i wypłaty należności z tyt. dostarczonych buraków;
• aby koszty logistyki ponoszone były przez producenta cukru!

Petycja została też przekazana w Opalenicy, przez plantatorów związanych z Nordzucker (poniżej jej treść). 

 

 Protest rolników się zakończył.