Rozporządzenie to zawiera szereg zmian korzystnych dla producentów buraków cukrowych, między innymi przeniesienia kosztów transportu buraków do miejsca przerobu na producenta cukru oraz gwarantuje premię z tytułu późnych i wczesnych dostaw buraków cukrowych. Ponadto wprowadza wypłatę dodatkowego świadczenia finansowego w przypadku przekroczenia ceny referencyjnej.

- Solidarność apeluje jednocześnie do ministra rolnictwa o jak najszybsze podpisanie w/w rozporządzenia w formie uzgodnionej ze związkami zawodowymi na spotkaniu w dniu 8 lutego br – powiedział Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI ,,Solidarność’’.