Miniony sezon był bardzo trudny dla produkcji buraka, która straciła na panujących warunkach pogodowych.

- Susza i ograniczenie uprawy nie tylko przez producentów cukru, ale i plantatorów ze względu na cenę buraka były główną przyczyną tak krótkiej kampanii. W stosunku do poprzedniego roku wyprodukowano około 700 tys. ton cukru mniej. Według naszych szacunków (gdyż dane z koncernów cukrowniczych stały się bardzo tajne) wyprodukowano nie więcej niż 1,3 miliona ton cukru, przy spożyciu około 1,65 miliona ton – wymienia Związek.

Biorąc pod uwagę wszystkie te informacje oraz dane z giełd handlowych i szacunków ISO (Światowa Organizacja Cukru) odnośnie wielkości światowej produkcji, prawdopodobieństwo poważnego wzrostu cen cukru w tym roku jest duże.

- Niestety nie przekłada się to ceny buraka w Polsce i istnieje zagrożenie, że w 2016 r. plantatorzy ograniczą produkcję do niezbędnego minimum w swoich gospodarstwach, tym bardziej że płatności do produkcji są przyznane tylko do powierzchni buraków kwotowych – dodają.

Z kolei Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie w najnowszym Raporcie rolnym ocenił, że w kampanii 2015/2016 zbiory buraka cukrowego wyniosły ok. 8,9 mln t, co umożliwi produkcję ok. 1350 tys. ton cukru.

- W okresie wrzesień-listopad br. produkcja wyniosła 952 tys. t i była o 25 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie 2014 r. Po raz pierwszy produkcja będzie mniejsza od kwoty krajowej (1405 tys. ton), ale producenci na poczet produkcji kwotowej w sezonie 2015/2016 zaliczyli ok. 321 tys. ton pozakwotowego cukru z kampanii 2014/2015. W rezultacie podaż cukru pozakwotowego wyniesie ok. 250-270 tys. ton, który będzie przede wszystkim eksportowany do krajów trzecich – podaje Piotr Szajner z IERiGŻ.

Jakie są przewidywania na ten rok? Ekspert uważa, że w 2016 r. przemysł cukrowniczy zakontraktuje buraki cukrowe z powierzchni ok. 190 tys. ha, tj. o 5-6 proc. więcej niż przed rokiem. Jeżeli plony wyniosą ok. 60 ton/ha, to w 2016 r. zbiory mogą wynieść ok. 11,4 mln ton, a produkcja cukru w kampanii 2016/2017 wzrośnie do ok. 1,7 mln ton.