Jak podkreśla Wiesław Dzwonkowski, autor raportu, w ostatnim okresie miały miejsce przypadki oferowania w sieciach handlowych ziemniaka z Hiszpanii i z Niemiec, jako polskich produktów.

- Jest to jeden z głównych problemów podnoszonych przez protestujących w tym roku rolników ze Stowarzyszenia Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw. Trudno jest jednak ocenić skalę tego zjawiska i wpływ na ceny. Są przygotowywane rozwiązania prawne, które zminimalizują ten proceder. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych prowadzą wzmożone kontrole w obrocie ziemniakami i warzywami – podaje Instytut.

Co z cenami? Nadal są bardzo niskie. - Nie ma żadnej poprawy w hurtowym handlu ziemniakami ze zbiorów z 2017 r. Ceny w dużym hurcie oscylują w przedziale 200-400 zł/t. Średni poziom cen na rynkach hurtowych ziemniaków pod koniec maja wynosił 0,60 zł/ kg i był o ponad 20 proc. niższy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Krajowe ziemniaki z ubiegłorocznych zbiorów w Broniszach były nieznacznie tańsze niż przed miesiącem i kosztowały 0,35-0,80 zł/kg, natomiast na pozostałych rynkach była stabilizacja lub niewielki ich wzrost, a ich poziom wynosił: w Poznaniu 0,47-0,80 zł/kg, w Lublinie 0,67 zł/kg, we Wrocławiu 0,50-60 zł/kg i w Łodzi 0,40-0,73 zł/kg. Polskie „młode” ziemniaki w Broniszach oferowano w cenie 2,0-3,0 zł/kg, a na pozostałych rynkach były poniżej 2,0 zł/kg. Natomiast ceny importowanych ziemniaków wczesnych (młodych) kształtowały się w przedziale 1,60-3,00 zł/kg – wynika z danych IERiGŻ.

Jak dodaje dr Dzwonkowski, według ostatnich doniesień NEPG (Organizacja Producentów Ziemniaków Północno-Zachodniej Europy, zrzeszającej producentów ziemniaków jadalnych z Niemiec, Francji, Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii) areał uprawy ziemniaków (bez skrobiowych) w północno-zachodniej Europie w 2018 r. nieznacznie wzrośnie (o 0,4 proc.) w relacji do roku ubiegłego i wyniesie 585,6 tys. ha, a w odniesieniu do średniej pięcioletniej będzie większy o 6,7proc.