Mniejsze limity produkcji cukru mają przeciwdziałać jego nadprodukcji. Decyzję tę podjął Komitet, zajmujący się cukrem i będzie ona zatwierdzona w okresie kilku tygodni przez Komisję. Powodem przyjęcia takiej poprawki były gorsze niż przewidywano rezultaty wprowadzenia poprzednich limitów, zakładających zmniejszenie produkcji o 6 mln ton. Rolnicy jednak nie ograniczyli produkcji mimo dopłat proponowanych przez Unię Europejską. Wynosiły one nawet do 730 euro za tonę dla rolników, którzy zdecydowali się obniżyć produkcję.

Obecne zmniejszenie limitów nie dotyczy wszystkich krajów w jednakowym stopniu. Tam, gdzie już ograniczono produkcję cukru nawet o 50 proc. (np. Włochy, Grecja czy Portugalia) nie będzie dodatkowych restrykcji. Natomiast najwięksi producenci będą musieli im podporządkować się. A są nimi: Francja i Niemcy oraz Polska i Wielka Brytania.