Różnorodność warunków pogodowych, glebowych oraz właściwości odmian sprawiają, że zaleceń agrotechnicznych nie należy stosować na podstawie terminów czasowych.  Dlatego decyzje o wykonaniu zabiegu trzeba podejmować w oparciu o ocenę plantacji. Trzeba pamiętać, aby każdą plantację traktować w sposób indywidualny, bo warunki, które na niej panują, są zwykle nieco inne niż na sąsiedniej. 

Aby ocenić plantację buraków cukrowych, trzeba znać określone stadia rozwojowe roślin. W starych krajach UE od wielu lat stosuje się ujednoliconą skalę dla określenia wzrostu roślin uprawnych i chwastów. Nasze wejście do Wspólnoty wymusza stosowanie przyjętych tam standardów, w tym również systemu określania stadiów rozwojowych według skali BBCH. Skala ta jest oparta na podziale rozwoju roślin na 10 dużych faz, tzw. makrostadiów (0–9). Z kolei każda taka jednostka dzieli się na 10 podrzędnych, dwucyfrowych stadiów (mikrostadia). Kod pozwala dokładnie określić stadia rozwojowe roślin w okresie wegetacji. Dzięki temu możliwe jest porównywanie rozwoju roślin w różnych warunkach. Ułatwiona jest również wymiana informacji i doradztwo rolnicze.

Kiełkowanie. Faza kiełkowania zaczyna się pęcznieniem nasienia i kończy się pojawieniem kiełka nad powierzchnią gleby. Uszkodzenia korzeni w tym czasie prowadzą do strat, których nie można później nadrobić.

Rozwój liści. W pierwszym roku wegetacji rozwój liści buraków rozpoczyna się w stadium liścieni i trwa do zbioru. Dla rolnika ważne jest pierwsze dziewięć liści, chociaż roślina wytwarza ich do sześćdziesięciu. W miarę upływu czasu dolne liście zamierają i ich liczba się zmniejsza.

Wzrost rozety. Faza ta obejmuje rozwój rozety liści aż do zwarcia międzyrzędzi.

Rozwój korzenia spichrzowego. Wraz z rozwojem siódmego lub ósmego liścia rozpoczyna się  rozbudowywanie korzenia spichrzowego. Od dwunastego liścia zwiększa się objętość korzenia i rośnie w nim zawartość cukru. Trudno jest jednak oszacować rozwój korzenia podczas wegetacji.

Ważne

0 – Kiełkowanie, rozwój siewki:
00 – nasiona otoczkowane, 01 – pęcznienie (początek pobierania wody), 03 – koniec pęcznienia – pęknięcie otoczki, 05 – korzonek zarodkowy wydostaje się z otoczki, 07 – kiełek wydostaje się z otoczki, 09 – wschody; kiełek wydostaje się nad powierzchnię gleby.

1 – Rozwój liści (rozwój młodociany):
10 – stadium liścieni – ustawienie liścieni poziome, pierwszy liść właściwy wielkości główki od szpilki, 11 – pierwsza para liści wielkości nasienia grochu, 12 – pierwsza para liści rozwinięta, 14 – rozwinięte dwie pary liści, 15 – piąty liść rozwinięty, 18 – wyrastanie dalszych liści, 19 – dziesięć i więcej rozwiniętych liści.

3 – Wzrost rozety (zwarcie międzyrzędzi):
31 – początek zwarcia międzyrzędzi, 10 proc. roślin rosnących w sąsiednich rzędach styka się liśćmi, 33 – 30 proc. roślin rosnących w sąsiednich rzędach styka się liśćmi, 39 – koniec zwarcia się międzyrzędzi, ponad 90 proc. roślin rosnących w sąsiednich rzędach styka się liśćmi.

4 – Rozwój korzenia spichrzowego:
49 – korzeń uzyskał dojrzałość technologiczną.

Źródło: "Farmer" 07/2007