Najgorsze wyniki produkcyjne uzyskiwali rolnicy z rejonów najbardziej dotkniętych suszą takich jak np. Kujawy, północna część woj. łódzkiego czy z części Mazowsza. Plantatorzy mówią o bardzo słabych plonach rzędu 30-40 t/ha. Nieco lepsze doniesienia płyną w Wielkopolski oraz północy kraju. Słabsze plony, ale dość satysfakcjonujące z kolei uzyskali rolnicy z bardziej mokrego południa kraju. Jednym słowem w minionym roku decydujący wpływ na plon miał charakter i rozkład opadów oraz nasłonecznienie wpływające na zawartość cukru w korzeniach.

W porównaniu dla lat ubiegłych można jednak dla tego sezonu wyłonić pewną tendencje. Ogólnie rzecz biorąc przeważnie rolnicy uzyskiwali mniejszą masę korzeni, które wytworzyły również często mniejszą masę liści. Pocieszające jest jedynie to, że zazwyczaj polaryzacja tegorocznych buraków jest wyższa.

Za przykład możemy podać wyniki produkcyjne, opracowane na podstawie prób, które zostały opublikowane przez obsługujący południe kraju koncern cukrowniczy Südzucker Polska.

Według tych danych plony korzeni były najniższe od 3 lat. W tym roku w badanych miejscach uzyskano średnio 67,6 t z ha wobec plonów rzędu 88,1 t/ha w roku 2014, oraz 75 t/ha w roku 2013. Również wytworzona przez korzenie biomasa liści była także zdecydowanie niższa niż zazwyczaj. Średnia polaryzacja natomiast była najwyższa w tym roku. Wynosiła ona średnio 18,7 proc., w roku 2014 osiągnęła średnią wartość na poziomie 16,3 proc., a w 2013 r. rzędu 17,5 proc.

Wyniki te nie wpłynęły jednak znacząco na uzyskiwany średni plon cukru z ha. W tym roku wyniki prób cukrowni mówią o plonie cukru na poziomie 12,64t/ha, wobec 14,33 t/ha w roku 2014, oraz 13,16 t/ha w 2013 r.