Uprawa przedsiewna gleby ma na celu zapewnić nasionom szybkie i wyrównany wschody, które przełożą się na ich wzrost i rozwój. Należy zatrzymać jak największą ilość wody dbając jednocześnie o strukturę gruzełkowatą gleby i wyrównanie powierzchni, a także przyspieszenie jej ogrzania i zwalczenie chwastów.

Uprawę należy rozpocząć gdy tylko wjazd na pole jest możliwy, a wierzchnia warstwa już lekko przeschła. Uprawa gleby zbyt wilgotnej tzw. mazanie, czy kilkakrotna zbytnio ją przesuszająca -, niszczy strukturę gruzełkowatą gleby, która ma wielkie znaczenie na kształtowanie się przyszłego plonu zapewniając odpowiednie warunki dla rozwoju rośliny. Ponadto wejście z uprawą na zbyt mokrą glebę powoduje powstawanie na powierzchni pola głębokich, trwałych kolein, oraz nierówności o nieprzepuszczalnym dla wody, zbitym podłożu.

Powinniśmy ograniczyć przejazdy po polu do jednego zabiegu zestawem uprawowym. Każdy dodatkowy przejazd to zużycie kosztownego paliwa i utrata wody z gleby. Najlepszym rozwiązaniem jest uprawa gleby tylko do głębokości siewu, czyli około 3 cm. Sekcję spulchniającą agregatu uprawowego umieszczamy między sekcją wyrównującą, a wałem zagęszczającym glebę zwracając uwagę na dobór elementów spulchniających w zależności od jej rodzaju gleby. Na glebach strukturalnych powinniśmy zastosować sztywne zęby zakończone gęsiostópką, natomiast w przypadku gleb ciężkich używamy zębów prostych lub sprężynowych niezakończonych gęsiostópką. W celu ograniczenia ugniatania głębszych warstw gleby, oprócz zmniejszenia liczby przejazdów powinniśmy również rozważyć użycie niskociśnieniowych opon, bądź bliźniaczych kół.

Agregatem uprawowym należy pracować maksymalnie z prędkością 4-5 km/h, by nie rozpylić nadmiernie gleby. Z tego samego powodu na glebach lżejszych nie poleca się stosować narzędzi aktywnych. W przypadku nadmiernego rozpylenia istnieje możliwość zaskorupienia wierzchniej warstwy.

Prawidłowo wykonany zabieg przedsiewny pozostawia pole ze spulchnioną do głębokości siewu glebą. Nasiona wówczas zostają złożone na zwięzłej warstwie wilgotnego podłoża z podsiąkiem kapilarnym i są przykryte spulchnioną i średnio wilgotną 2-3 cm warstwą gleby o gruzełkowatej strukturze, czyli z bardzo dobrymi stosunkami wodno-powietrznymi dla początkowego rozwoju roślin.