Siew buraków jest już przeprowadzany w wielu rejonach. Siewniki sieją już w Wielkopolsce, w kujawsko-pomorskim, Mazowszu czy Ziemi Łódzkiej. 

Warunki atmosferyczne na to pozwalają. Decyzje są podejmowane z uwagi na rosnące temperatury i brak gwałtownego załamania pogody w prognozach. Problemem natomiast jest coraz bardziej widoczny na polach deficyt wody oraz fakt, że w większości regionów kraju przez miesiąc marzec nie spadł ani milimetr opadu..

W zeszłym roku do siewu buraka cukrowego przystąpili plantatorzy z początkiem kwietnia. Chłodny i deszczowy miesiąc przedłużał siewy, które trwały prawie miesiąc. Były także przesiewy związane głównie z zaskorupieniem gleby po nawalnych opadach. Niskie temperatury kwietnia opóźniały także rozwój roślin. 

W tym roku wiele wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z innym problemem. Siew w pył oznaczać może piętrowe wschody, a gdy pogoda zmieni się na bardziej wietrzną może dochodzić do wzmożonego zjawiska erozji wietrznej w postaci burz piaskowych. Są one niebezpieczne dla młodych siewek buraka. Drobinki piasku mogą je ścinać lub silnie uszkadzać a także pokryć grubą warstwą przemieszczających się drobinek gleby. Bywały także lata, że dochodziło nawet do wywiania części nasion. 

Dlatego wielu rolników przewidując takie następstwa wdraża praktyki przeciwerozyjne (jak np. siew w technologii strip-till), i przygotowując stanowisko pod siew stara się jak najmniej ingerować w zabiegi uprawowe, aby niepotrzebnie nie przesuszać warstwy ornej. Po wzruszeniu gleby zaleca się jak najszybszy siew nasion. Optymalna wilgotność gleby dla uprawy buraków to 60-75 % polowej pojemności wodnej. Niestety w wielu regionach jest ona już dużo niższa, a za siewnikami unosi się tuman kurzu.

Jak siać burak?

W rejonach zagrożonych suszą nie jest wskazana obsada wyższa niż 100 tys. szt./ha. Duża konkurencja pomiędzy roślinami o wodę i większa utrata wody na skutek transpiracji przez dużą powierzchnię liści to powody, przez które na takich polach nie uzyskuje się wysokich plonów. 

Aby uzyskać optymalną obsadę roślin, należy pamiętać o możliwości wystąpienia strat, które są realne w przypadku pogłębiającej się suszy. Część nasion może nie wykiełkować. 

Głębokość siewu buraka cukrowego

Najczęściej głębokość siewy mieści się w granicach: 1–2,5cm. W okolicach siewu można zadbać o docisk nasion w wilgotną glebę – sprawdzą się np. rolki placowe. Część rolników decyduję się na wałowanie po siewie. Należy jednak pamiętać, że wały mocno rozkruszają wierzchnią warstwę gleby, która w obliczu silnych wiatrów ulega erozji wietrznej. Szkody z tego tytułu najczęściej właśnie są widoczne na takich polach. 

Należy się spodziewać, że większość siewników wyjedzie na pola w przyszłym tygodniu.