Burak cukrowy w płodozmianie może dawać szereg korzyści środowisku i zgodnie z nowymi zasadami płatności obszarowych, może to oznaczać dodatkowe korzyści finansowe dla rolnika. Jak odnieść to do opracowywanego rozporządzenia Komisji Europejskiej o redukcji środków ochrony roślin? Pfeifer & Langen Polska odpowiada.

Redukcja pestycydów w uprawie buraka cukrowego

Neonikotynoidy w uprawie buraka cukrowego są przeznaczone do zwalczania przede wszystkim mszycy zielonej, która roznosi wirusa żółtaczki burakowej. Ta grupa środków została zakazana ze względu na szkodliwy wpływ na pszczoły. Ostateczna decyzja zapadła na początku tego roku, gdy TSUE uznał, że nadzwyczajne zwolnienia zezwalające na stosowanie insektycydów są nielegalne. Jakie skutki dla uprawy buraków może mieć zakaz używania neonikotynoidów, bez żadnych działań dodatkowych? Przekonali się o tym plantatorzy we Francji w 2020 r., kiedy aż 30 procent plantacji zostało zniszczonych przez żółtaczkę wirusową.

Jak podaje Pfeifer & Langen Polska, w naszym kraju zakaz stosowania neonikotynoidów stanowi mniejszy problem niż na południu Europy. Dzięki położeniu geograficznemu – wiosny u nas są raczej chłodne - i nie ma tak dużego problemu z mszycą zieloną, jak w innych krajach. Choć nie wiadomo jak szybko następować będą zmiany klimatyczne.

Co może pomóc w uprawie? Według Mirosława Palucha, dyrektora ds. surowcowych Pfeifer & Langen Polska, nowoczesna agrotechnika.

-Korzystanie z nowoczesnych metod agrotechnicznych może więc dać przewagę konkurencyjną. Teraz opłacalność uprawy buraków jest wysoka, więc mamy właściwy czas, by z tych metod zaczęły korzystać wszystkie gospodarstwa także te mniejsze - mówił Mirosław Paluch.

Burak cukrowy z korzyścią w płatnościach obszarowych

Dzięki uprawie buraków w płodozmianie rolnik dużo łatwiej może opracować i realizować plan nawożenia, a przez to spełnić podstawowe wymogi otrzymania płatności bezpośrednich.

Od obecnego sezonu obowiązkiem jest przestrzeganie norm GAEC. Przykładowo norma nr 7 określa, że co najmniej 40% gruntów ornych w gospodarstwie musi być zagospodarowane w taki sposób aby na tych gruntach, w porównaniu z rokiem poprzednim, była prowadzona inna uprawa w plonie głównym.

-W Polsce szacuje się udział zbóż w płodozmianie na poziomie ponad 70%, dlatego spełnienie tej normy będzie dużo prostsze dla rolników, którzy mogą uprawiać buraki cukrowe - przekonuje spółka Pfeifer & Langen.

Od roku 2023 dodatkowe wsparcie finansowe stanowią dobrowolne praktyki - ekoschematy. Uprawa buraków w płodozmianie może ułatwić rolnikowi zastosowanie niektórych ekoschematów. Szczególnie mocno, jak zaznacza Pfeifer & Langen, przyda się w przypadku Rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi. W tej praktyce premiowane są rozwiązania takie jak:

  • uprawa międzyplonów ozimych
  • opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia
  • zróżnicowana struktura upraw
  • uproszczone systemy uprawy

Wszystkie te praktyki możliwe są do zastosowania w uprawie buraków, a takie jak międzyplony ozime, czy zróżnicowana struktura upraw wymagają wręcz rośliny innej niż zboże, czy kukurydza i jednocześnie rośliny jarej. Warunek ten doskonale spełniają buraki - podkreśla spółka. 

Burak cukrowy w płodozmianie

Kolejnym walorem uprawy buraków jest możliwość łatwiejszego prowadzenia ochrony roślin w płodozmianie. Burak jako roślina dwuliścienna daje możliwość łatwego zniszczenia w czasie jego uprawy chwastów, które są trudno zwalczane w zbożach.

Koszt, skuteczność i wpływ na środowisko jest w takim przypadku bardzo pozytywny. Podobne efekty występują w przypadku chorób i szkodników. „Złamanie” płodozmianu zbożowego uprawą buraków umożliwia łatwiejsze stosowanie zintegrowanej ochrony roślin - wskazują eksperci z Pfeifer & Langen.

Przykładowy płodozmian z uprawą buraków cukrowych, według Pfeifer & Langen:

  • pszenica ozima
  • międzyplon ozimy wysiany przed 1 października
  • burak cukrowy wysiany w uprawie uproszczonej (mulcz lub uprawa pasowa)
  • jęczmień jary w przypadku późnego zbioru buraków lub ozimy w przypadku zbioru wczesnego
  • rzepak

W zmianowaniu mamy dwie rośliny jednoliścienne i dwie dwuliścienne, uprawiane na przemian w celu ułatwienia prowadzenia zabiegów ich ochrony. Kolejne to uprawa międzyplonu oraz okrywa roślinna w miesiącach zimowych, pod warunkiem pozostawienia liści buraków na powierzchni pola po wykonaniu zbioru w późniejszym terminie.