Sąd federalny w 2010 r. jednoznacznie zakazał upraw buraków cukrowych genetycznie modyfikowanych, aż do czasu uzyskania niezbędnych certyfikatów ekologicznych. Uzyskanie takich certyfikatów środowiskowych może potrwać do maja 2012 roku.

USDA w 2010 roku próbował ominąć decyzje, ale wówczas sąd orzekł, że wszelkie działania, których celem jest niezastosowanie się do zakazu uprawy, są nielegalne. Zdaniem sądu na rynku jest wystarczająca ilość konwencjonalnego materiału siewnego, aby zaspokoić potrzeby plantatorów i nie dopuścić do załamania zbiorów.