Na podstawie wyników doświadczeń rejestrowych w latach 2008 i 2009, do krajowego rejestru wpisano nowe odmiany. Wszystkie z nich są diploidalne i tolerancyjne na rizomanię. Dodatkowo hodowcy deklarują u czterech z nich: Delano, Farmer, Lubna KWS i Silvetta, tolerancję na chwościka burakowego.

Danka KWS – firmy KWS jest typu normalno-plennego. Daje bardzo duże plony korzeni.

Danuśka KWS – firmy KWS to typ odmiany normalno-cukrowy. Osiąga ona plon korzeni powyżej średniego przy dość wysokiej zawartości cukru zapewnia duży plon cukru.

Delano – firmy Maribo jest odmianą typu normalnego, tworząca plon korzeni średni – na poziomie wzorca.

Farmer – z firmy SES/VANDERHAVE, typu normalnego. Roślina osiąga plon korzeni powyżej średniego.

Jagusia – firmy KHBC, odmiana typu normalnego. Plon korzeni dość duży, zawartość cukru średnia – nieco niższa od wzorca.

Lubna KWS – kolejna odmiana KWS, tym razem typu normalnego do normalno-plennego. Ujawniła dużą plenność.

Luzon – z KHBC. Typ odmiany normalny, o dużym plonie korzeni i średniej zawartość cukru, niewiele niższej od wzorca

Oliviera KWS – z KWS, typu normalno-cukrowego. Daje plon korzeni średni do dość dużego.

Pasja – z SES/VANDERHAVE. Odmiana typu normalno-cukrowego. Daje plon korzeni na poziomie średnim.

Silvetta – z Syngenta, typu normalnego o średnim plonie korzeni i takiej też zawartości cukru.

Sokrates – z firmy Strube. Odmiana typu normalno-cukrowego. Charakteryzuje się dobrą jakością technologiczną.

Splendor – z firmy SES/VANDERHAVE, typu normalnego. Osiąga plon korzeni powyżej poziomu średniego, zawartość cukru nieznacznie wyższa od średniej.

Źródło: farmer.pl