W Canviso Smart z jednej strony oferowane będą sprawdzone i odpowiednio wysoko plonujące odmiany buraka odporne na substancje czynne z grupy ALS, z drugiej herbicyd zawierający w składzie dwie substancje czynne: foramsulfuron i tienkarbazon-metylu, które będąc inhibitorami syntetazy acetylomleczanowej (ALS) w efekcie powodują zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin chwastów.

Foramsulfuron pobierany jest przez liście i zwalcza szeroką gamę chwastów jednoliściennych. Tienkarbazon metylu pobierany jest zarówno przez liście, jak i poprzez system korzeniowy chwastów. Stabilizuje działanie foramsulfuronu i poszerza spektrum zwalczanych chwastów o szereg gatunków uznawanych za trudne do zwalczenia, np. rdesty czy rumiany.

Canviso Smart ma na celu umożliwienie likwidacji niechcianego zachwaszczenia w burakach za pomocą zalecanego w tej technologii herbicydu w pierwszym zabiegu, a dla zwiększenia pewności ochrony w dwóch zabiegach. Technologia nie wyklucza możliwości stosowania innych preparatów odchwaszczających w odmianach buraka Canviso Smart. Dla pełnego efektu odchwaszczania nasiona buraka z Canviso Smart będą sprzedawane łącznie z herbicydem z tej technologii.

Technologia Canviso Smart przechodzi obecnie badania i procedury rejestracyjne, na 2018-2020 rok przewidywane jest jej wprowadzenia na rynek europejski – także w Polsce. Uzyskanie odporności na substancje czynne herbicydu w odmianach buraka dla technologii Canviso Smart miało miejsce drogą hodowli tradycyjnej. Hodowlę odmian buraka w tym kierunku KWS prowadziło od 2001 roku.

.