Z danych Związku wynika, że najwięcej za tonę buraka cukrowego o polaryzacji 16 proc. dostaną w tej kampanii cukrowniczej producenci związani z Krajową Spółką Cukrową - nie mniej niż 115 zł. Z kolei pozostałe firmy płacą podobne stawki:
- Nordzucker Polska SA – 110,88 zł/t + podział nadwyżki;
- Pfeifer & Langen Polska SA – nie mniej niż 110,88 zł/t;
- Pfeifer & Langen Glinojeck SA – 110,88 zł/t + podział nadwyżki;
- Südzucker Polska SA – 110,88 zł/t + podział nadwyżki.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w odniesieniu do minimalnej ceny buraków cukrowych, dla której terminem operacyjnym kursu wymiany jest dzień 1 października, kursem używanym do rozliczeń jest średni kurs z ostatniego miesiąca ustalony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed terminem operacyjnym (czyli średni kurs z miesiąca września). W kampanii 2015/16 kurs stosowany do ceny minimalnej buraków wynosi 4,2176 zł/euro – podał KZPBC.

Zatem cena minimalna buraków (o standardowej zawartości cukru 16 proc.) wynosi 26,29 euro/t. W przeliczeniu na złoty po kursie 4,2176 zł/euro wynosi 110,88 zł/t.