Jak wynika z oświadczenia DNZ i Nordzucker, cena podstawowa za buraki kwotowe w Niemczech o standardowej zawartości cukru na poziomie 16 proc. będzie wynosić 43,50 euro za tonę. Stawka ta jest o 17,21 euro wyższa od minimalnej ceny skupu buraka cukrowego, ustalonej w prawie Unii Europejskiej. Po uwzględnieniu wszystkich premii i obniżek średnia cena skupu wyniesie w ten sposób prawie 58 euro/t.

- Cenę bazową buraków pozakwotowych kontraktowanych przez zakłady przemysłowe ustalono na poziomie 26,29 euro za tonę przy zawartości cukru na poziomie 16 proc., niezależnie od indywidualnie ustalonych modeli cenowych i okresów obowiązywania umów. Po uwzględnieniu premii i obniżek średnia cena skupu kontraktowanych buraków pozakwotowych wyniesie więc nieco ponad 37 euro za tonę - podał KZPBC.

Nordzucker i związek DNZ ustaliły zróżnicowany sposób rozliczeń za buraki przewyższające zakontraktowane kwoty.

- W przypadku nadwyżki nieprzekraczającej 20 proc. cena skupu wyniesie nieco ponad 34 euro za tonę. Za pozostałe buraki rolnicy otrzymają ok. 21,5 euro/t. Ponadto znacznie zwiększy się wysokość nadwyżki, jaką plantatorzy będą mogli sprzedać na warunkach skupu buraków kwotowych, zaliczając ją na poczet przyszłorocznej kampanii. Możliwość ta będzie dotyczyć nadwyżki nieprzekraczającej 20 proc. przyznanej kwoty, podczas gdy wcześniej limit ten wynosił tylko 5 proc. - informuje Związek.

Firma Nordzucker z uwagi na ogromny popyt na cukier kwotowy wypłaci ponadto bonus za wszystkie buraki kwotowe dostarczone w kampanii 2011/12 w wysokości 1,5 euro/t.