Tegoroczne ceny ziemniaków jadalnych są znacznie niższe niż rok temu -poinformowali analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej. Dotychczas ceny ziemniaków młodych utrzymywały się na znacznie niższym poziomie w porównaniu do roku poprzedniego. W samym miesiącu lipcu średnia cena skupu ziemniaków według prowadzonego monitoringu cen ministerstwa rolnictwa wynosiła 0,66 zł/kg netto. Cena ta jest o 26 proc. niższa od tej, która była w roku ubiegłym.

Ziemniaki sukcesywnie tanieją. Są one zdecydowanie tańsze niż przed rokiem. Jak podają dane zebrane z MRIRW w zeszłym tygodniu za ziemniaki na rynkach hurtowych było można dostać za ok. 0,50gr/kg.  

Według prognoz plony ziemniaków mają być wyższe nie tylko w Polsce, ale również w UE. Jak podaje FAMMU/FAPA w całej UE może zostać zebranych 35 mln ton ziemniaków tj. o 4,4 proc. więcej niż w roku poprzednim. 

Producenci ziemniaków prognozują dobre zbiory, ale obawiają się cen. Już mają problem z ich sprzedażą. Podaż jest wysoka, a ceny oferowane przez pośredników poniżej kosztów produkcji. Co gorsze, prognozowane jest, że w wyniku zwiększonej podaży, ceny ziemniaków mogą utrzymywać się na niezadawalającym poziomie w całym sezonie 2014/2015.