Z danych zebranych przez Instytut wynika, że w 2011 r. znacząco wzrosły zbiory ziemniaków również w krajach UE, mających decydujący wpływ na kształtowanie się sytuacji na unijnym rynku ziemniaków. W UE-5 (Niemcy, Francja, Holandia, Belgia i Wlk. Brytania) zbiory ziemniaków jadalnych wzrosły o ponad 11 proc., głównie dzięki o ponad 9 proc. wyższym plonom, ponieważ areał uprawy zwiększył się o niespełna 2 proc.

- Na początku sezonu, gdy podaż ziemniaków wczesnych była relatywnie mała, spadek cen ziemniaków w Polsce nie był jeszcze znaczący. Natomiast wraz ze wzrostem podaży ziemniaków z głównego zbioru, ceny zaczęły szybko maleć. W IV kwartale 2011 r. ceny targowiskowe oscylowały ok. 600 zł/dt, wobec 1080 zł/dt w analogicznym okresie 2010 r. W okresie zimy i wczesną wiosną sezonowy wzrost cen będzie znacznie mniejszy aniżeli w latach poprzednich, a ich poziom będzie tylko nieznacznie wyższy od ich obecnego poziomu - podaje Dzwonkowski.