Na rynku hurtowym w Kaliszu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni cena wahała się wokół 0,13 zł/kg.


Na początku września można zauważyć było zmiany w kierunku wzrostu cen. Rynki hurtowe w poszczególnych regionach kraju charakteryzowały się jednak dość znaczną dywersyfikacją cen. Np. w Broniszach, ziemniaki oferowane były w cenach o 0,22-0,32zł/kg wyższych, na lubelskiej Elizówce były o 0,22-0,37 zł/kg wyższe niż w Kaliszu - podaje BGŻ.