Chwościk buraka atakuje plantacje z odmianami o niskiej tolerancji na tą chorobę. Widoczny jest przede wszystkim na polach z monokulturą buraka cukrowego. Szybki postęp w rozwoju chwościka obserwuje się też na plantacjach, na których buraki cukrowe uprawiane są częściej niż co 4 lata.

Buraki, które zbierane będą pod koniec września lub później należy monitorować. Także te, w których stosowano już zabieg ochronny przeciwko chwościkowi. Stwierdzenie plamek u 45 proc. roślin jest wskazaniem do kolejnego zastosowania fungicydu i lokalnie może wystąpić taka konieczność.

Dobierając preparat do ochrony, uwzględnić trzeba wcześniej stosowane substancje czynne i nie powielać aplikacji środka z tą samą substancją.

Przykładowo zastosować można gotowe mieszaniny fabryczne substancji czynnych w preparatach:

  • Armure - propikonazol, difenokonazol;
  • Duett Star 334 SE, Tango Star 334 SL - fenpropimorf, epoksykonazol;
  • Optan 183 SE - piraklostrobina, epoksykonazol;
  • Moderator 303 SE - tetrakonazol, tofanat metylowy;
  • Spyrale 475 EC p- penpropatryna, difenokonazol.