O zagrożeniu ze strony chwościka od pewnego czasu ostrzegają komunikaty IOR PIB, PIORiN czy te, opracowywane przez koncerny cukrownicze. Obecnie na większości plantacji objawy na liściach są już widoczne, wiec nie należy dłużej zwlekać z zabiegiem chemicznym. Do końca wegetacji buraków jeszcze daleko, powinniśmy zatem mieć choroby liści pod stałą kontrolą. Tym bardziej, że przekropna pogoda i ciepło może gwałtownie przyspieszyć rozwój chwościka. Zaniedbania w tym zakresie poskutkować mogą obniżką plonowania korzeni. Warto zatem sprawdzić stopień porażenia roślin.

Wyniki prowadzonego przez LIZ (Rolnicze Doradztwo w Uprawie Buraka Cukrowego) monitoringu chwościka buraka z 26 lipca wskazują, że w wielu rejonach plantacyjnych (woj. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, mazowieckie) chwościk przekroczył próg ekonomicznej szkodliwości. Np. na plantacji buraka cukrowego w miejscowości Wola w gminie Pelpin (pomorskie) stwierdzono 16 proc. porażenie roślin. Takie same wartości zanotowano na polu w Trzcielinie (gmina Dopiewo) woj. wielkopolskie. Na wielu plantacjach mówi się o kilku do kilkunastu procentowym porażeniu, co jest wskazaniem do przeprowadzenia zabiegu interwencyjnego.

Przeszkodą w zwalczaniu chwościka są upały, które osłabiają bardzo więdnący w ciągu dnia burak (zabieg musi być wykonany na rośliny, będące w pełnym turgorze) oraz przelotne deszcze (zabieg będzie skuteczny jeśli od jego wykonania przynajmniej przez 2 godz. nie zanotuję się opadów).

Na koniec po raz kolejny przypominamy, progi ekonomicznej szkodliwości, które w przypadku chwościka ściśle są zależne od terminu jego pojawienia się na plantacji i stopnia porażenia roślin.

I tak: Jeśli chwościk pojawi się do 31.07 – 5 proc. porażonych roślin, to sygnał do zabiegu, od 1.08-7.08. to 10 proc. porażonych roślin, od 8.08-15.08. - 15 proc. porażonych roślin, od 16.0 8. - 45 proc. porażonych roślin.

W lata ciepła i przekropne zdarza się, że do ochrony plantacji potrzebne są 2-3 zabiegi. W artykule „Preparaty na chwościka w buraku cukrowym” znajdziemy aktualną listę zarejestrowanych fungicydów służących do ochrony plantacji buraczanych przed chwościkiem.