• Chwościk jest najgroźniejszą chorobą w buraku cukrowym.
  • W ostatnich latach straty przez niego powodowane wynikające z niezastosowania skutecznej ochrony fungicydowej wynosiły nawet  5 - 7 t cukru z ha.
  • Wiele badań naukowych dowodzi, że w ograniczaniu presji tego patogena bardzo ważne są zabiegi wyprzedzające typowy rozwój choroby oraz działania wspomagające program ochrony takie jak dodatek do zabiegów adiuwantów oraz kontaktowo działającej miedzi.

Po dłuższej przerwie zaglądamy na plantacje buraka cukrowego położoną w Grabowcu. Po zakończeniu programu odchwaszczania czas na zaplanowanie strategii zwalczania chwościka buraka. 

Ochrona przeciw chwościkowi  zostanie wykona w kilku zabiegach. Wszystko zależeć będzie od przebiegu warunków pogodowych i presji patogena. 

Zabiegi będą wykonywane cyklicznie, w odstępach co trzy tygodnie. W mieszaninach będą stosowane preparaty zawierające trójzasadowy siarczan miedzi (Yukon - fungicyd o działaniu kontaktowym, wykazujące działanie zapobiegawcze), klasyczne fungicydy (działające systemicznie) oraz adiuwanty.

Miedź kontra chwościk

Trójzasadowy siarczan miedzi (Yukon) jest preparatem stosowanym w wielu krajach Europy. Wykazuje działanie zapobiegawcze - musi być zastosowany przed rozpoczęciem infekcji. Działa jedynie na powierzchni liścia. Jego działanie polega na niszczeniu występujących na powierzchni liścia zarodników chwościka.

Yukon jest uzupełnieniem fungicydów systemicznych. Niestety wiele jest doniesień w temacie, że poprzez wieloletnie ich stosowanie spada ich skuteczność, ze względu na powstanie i umacnianie się zjawiska odporności chwościka na zawarte w tych preparatach substancje czynne. 

 W badaniach prowadzonych w ubiegłym roku przez ST IOR w Toruniu wykazano, że poprzez włączenie do programu ochrony miedzi, adiuwantów i starannego przestrzegania terminu zabiegów plon cukru technologicznego może wzrosnąć o 2 t/ha.

Adiuwanty dla wzmocnienia skuteczności ochrony

W programie ochrony są stosowane dwa adiuwanty: Atpolan 80 EC Premium 1,5 l/ha (do zabiegów z Yukon) oraz Lewar pH- Fungi Premium 1,5 l/ha.

Są to adiuwanty olejowe, które wykazują działanie wielokierunkowe. Wadą preparatów kontaktowych jest ich krótkie działanie - działają do wystąpienia pierwszego większego deszczu, który je zmywa z powierzchni liści na ziemię. Rolą Atpolan 80 EC Premium oraz Lewar pH- Fungi Premium jest ich „przyklejenie" i rozłożenie na powierzchni liści oraz skuteczne zapobieganie zmywaniu.

Same preparaty miedziowe pomimo wbudowanych adiuwantów w składzie, nie posiadają ich w odpowiedniej ilości i jakości (nie wszystkie dotychczas znane adiuwanty zachowują się przez długi czas stabilnie w opakowaniu).

Ponadto, adiuwanty Atpolan 80 EC Premium oraz Lewar pH- Fungi Premium tworzą na powierzchni liści film olejowy spowalniający utratę wody z liści w trakcie suszy oraz spowalniający wystąpienie infekcji.

Program fungicydowy stosowany w Grabowcu:

1 zbabieg: Atpolan 80 EC Premium 1,5 l/ha + Yukon 5 l/ha
2. zabieg: Lewar pH- Fungi Premium 1,5 l/ha + Yukon 5 l/ha fungicyd systemiczny
3. zabieg: Lewar pH- Fungi Premium 1,5 l/ha + Yukon 5 l/ha fungicyd systemiczny
4. zabieg. Atpolan 80 EC Premium 1,5 l/ha + Yukon 5 l/ha