- Niesprzyjająca aura pozwala nam jeszcze na ewentualne naprawy. Dobrze wykonany siew to dobre, wyrównane wschody, optymalna obsada i w konsekwencji dobry plon. Coraz więcej siewników wyposażonych jest w aplikatory nawozów i mikronawozów. Zanim zaczniemy siać nasiona buraków z jednoczesnym wysiewem nawozów, sprawdzamy ustawienia ilości ich wysiewanych nawozów - radzą przedstawiciele Krajowej Spółki Cukrowej.

Radzą oni w pierwszej kolejności sprawdzenie przy aplikatorach mikronawozów i nawozów m.in. kierunku obrotów wałka wysiewającego, obrotów wentylatora, a także sprawdzenie zamocowania przewodów wysiewających, jak również instalację elektryczną i jej podłączenie.

KSC podaje kilka punktów, na które w szczególności należy zwrócić uwagę oceniając stan techniczny siewnika. Są to:
- redlice,
- tarcze wysiewające i wielkość otworów,
- stan wyrzutników i zgarniaczy nasion,
- układ napędowy siewnika (koła zębate, łańcuchy, napinacze, łożyska itp.),
- odstęp między sekcjami,
- ustawienie sekcji na ramie siewnika (sekcja nie może być w jednej linii za kołem ciągnika),
- znaczniki,
- ciśnienie powietrza w kołach,
- w siewnikach pneumatycznych sprawdzamy szczelność przewodów i komór ciśnieniowych.