Deficyt przekroczył 7,8 mln t (przez trzy sezony wcześniej odznaczał się wysoka nadwyżka produkcyjną). Zapasy końcowe w sezonie 2008/2009 oszacowano na 63,1 mln t, import – ponad 53,8 mln t i eksport blisko 56,7 mln t.

Jak będzie zatem wyglądał nowy sezon? Prognoza zakłada utrzymanie deficytu, a wiec mniejszej produkcji od spożycia. Produkcja wzrośnie o 4 proc. do niespełna 159,7 mln t, konsumpcja natomiast będzie wyższa o ponad 2 proc., zbliżając się do 156,4 mln t. Oznacza to, że nowy sezon zostanie zamknięty nieco mniejszym deficytem w wysokości 5,7 mln t.

Dzięki mniejszej produkcji i rosnącemu popytowi, procentowy stosunek zapasów do rocznej konsumpcji spadnie do 34,5 proc. W latach poprzednich współczynnik ten zbliżył się do 50 proc.

Źródło: FAPA/FAMMU