• Prawidłowe okrycie pryzmy włókniną ogranicza straty powstałe na skutek przemrożenia korzeni, ułatwia doczyszczanie, załadunek, czyni surowiec łatwiejszym w przerobie.
  • Zabezpiecza także przed stratami cukru w ilości ok. 400 g/tonę/dobę.

W każdym sezonie jesienna pogoda kształtuje się nieco inaczej. W tym roku wyjątkowo ciepły październik oraz listopad, zapisały się także jako miesiące, które nie obfitowały w wysokie i długotrwałe opady. Dzięki temu zbiór buraka cukrowego mógł odbywać się bez większych zakłóceń. 

Mniej więcej od 19 listopada w całym kraju mamy do czynienia z przymrozkami dochodzącymi w nocy do  - 8 °C, opadami deszczu i śniegu. Pogarszające się warunki są wskazaniem, aby zabezpieczyć pryzmy z burakiem agrowłókniną.

Na jakich zasadach to się odbywa i czy warto decydować się na taką ochronę?

Co radzi w tym zakresie Pfeifer&Langen?

Jak informuje Pfeifer&Langen, aby otrzymać zwyżkę ceny za zabezpieczenie buraków należy okryć pryzmę włókniną o gramaturze minimum 110 g/1m2. 

Jak informuje spółka wykorzystanie innych materiałów oraz częściowe okrycie pryzmy nie uprawnia do zwyżki ceny z tytułu okrycia pryzm. 

Kolejnym warunkiem jest to aby zbiór buraków wykonać do 22 listopada, a okrycie zrealizować najpóźniej do 25 listopada br. 

Jak informuje dalej spółka plantatorzy, którzy ze względu na warunki pogodowe nie zdążą wykonać zbioru buraków do 22 listopada powinni okryć pryzmę 2 dni po zbiorze jednak nie później niż 14 dni przed planowanym odbiorem buraków.

Kolejnym krokiem jest obowiązek aby do dnia 09.12.2022 złożyć oświadczenie o okryciu buraków. 

Jak przechowywać buraki - podpowiada Südzucker Polska

Südzucker Polska formalnie od 17 listopada rozpoczynamy przechowalnictwo buraków.  Dlatego zaleca okrycie włókniną wszystkich pryzm przeznaczonych do odbioru po 24 listopad. Premie będą wypłacane (zasada min. 7 dni okrycia) przy spełnieniu wszystkich zasad prawidłowego okrycia pryzmy włókniną i gdy fakt ten będzie udokumentowany protokołem z kontroli okrycia pryzm.

Jak przypomina spółka miejsce pod pryzmę powinno być wyrównane, wolne od kolein, zlokalizowane w miejscu pozwalającym w każdych warunkach na załadowanie buraków. 

Buraki muszą być zdrowe, nieprzemrożone, nieuszkodzone, wolne od zanieczyszczeń (chwasty liście) Pryzma powinna być wyrównana o prawidłowych wymiarach, uwzględniających szerokość roboczą doczyszczarki.

Jak przypomina Südzucker pryzmy do przechowalnictwa powinny być całkowicie okryte zalecaną włókniną zaraz po wykopaniu buraków.
Dolne partie pryzmy w przypadku niebezpieczeństwa większego spadku temperatur, okrywamy dodatkowo słomą.

Po okryciu buraków należy nadal monitorować stan pryzmy i okrycia, szczególnie po i przy silnym wietrze.