W czasie intensywnego wzrostu rośliny, pobieranie składników pokarmowych z gleby jest zbyt wolne w stosunku do ich potrzeb pokarmowych. Dlatego warto wówczas zastosować nawozy nalistnie. Innym powodem przeprowadzenia tego zabiegu są warunki glebowo – klimatyczne jak np. brak lub nadmiar opadów w okresie wegetacji.

W produkcji ziemniaka na wczesny zbiór zabieg dokarmiania nalistnego powinien być standardem. Niedobór składników mineralnych wpływa bowiem na spadek tempa wzrostu roślin, a tym samym wydłuża cykl produkcyjny, co bezpośrednio odbija się na cenie zbytu bulw. W początkowym okresie wzrostu rośliny należy zasilić przede wszystkim w mangan, żelazo, cynk, siarkę miedź oraz bor. 

Przykładowe nawozy nalistne proponowane przez producentów do stosowania w fazie tworzenia liści (BBCH 10 – 19) można zastosować:

·         FoliarActive Potas – Fosfor + 6 – 20 – 36 + mikro w dawce 3 - 5 kg/ha

·         Plonvit ziemniak w dawce 2l/ha. 

Nawożenie nalistne można przeprowadzać  ze środkami ochrony roślin. Pozwoli to na ograniczenie kosztów zabiegu.