Pogoda wpływa na sposób odchwaszczania plantacji ziemniaka, zwłaszcza w wypadku doglebowej walki z chwastami. Może to bowiem wpłynąć na skuteczność zabiegu, zwłaszcza potrzebna jest wilgoć, która pozwoli na przemieszczenie się substancji czynnej stosowanego produktu do strefy kiełkowania chwastów.

Nie bez znaczenia jest też temperatura. Zbyt niska – poniżej 10 st. C, ale też zbyt wysoka – powyżej 20 st. C, jak również nasłonecznienie, wpływają na przyspieszenie rozkładu i odparowania, a także utleniania substancji czynnych herbicydów.

Jakie chwasty można zastosować?

Do dyspozycji mamy kilka substancji czynnych, ale samych preparatów jest więcej np.:
Te oparte o chlomazon to: Command 480 EC, Kilof 480 EC, Szpada 480 EC, Command 360 CS, Reactor 360 CS, Clomate 360 CS, Clomaz 36 SC,
- chlomazon + metrybuzyna: Avator 293 ZC,
- chlomazon + pendimetalina: Stallion 363 CS,
- fluorochlorydon: Racer 250 EC, Vernal 250 EC,
- pendimetalina: Stomp 330 EC, Stomp 400 SC, Activus 400 SC, Pendifin 400 SC,
- flufenacet + metrybuzyna: Plateen 41,5 WG,
- metrybuzyna: Aurelit 70 WG, Bazar 70 WG, Buzzin, Elafi 70 WG, Mistral 70 WG, Raba 70 WG, Citation 70 WG, Tuberon 70 WG,
- prosulfokarb: Boxer 800 EC, Fidox 800 EC, Pluto, Roxy 800 EC,
- prosulfokarb + metrybuzyna: Arcade 880 EC,
- metobromuron: Proman 500 SC, Inigo 500 SC, Soleto 500 SC.