- Co roku rejestrowanych jest kilkanaście nowych odmian, które wypierają z rynku te starsze. Ponieważ odmiany buraka w warunkach Polski nie wykazują reakcji na rejonizację, dobór odpowiedniej odmiany staje się dylematem – zauważają przedstawiciele KWS Polska.

Ich zdaniem w pierwszej kolejności należy się kierować niezależnymi wynikami badań. Takie prowadzone są przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Mowa o Porejestrowym Doświadczalnictwie Odmianowym, którego doświadczenia prowadzone są wspólnie z przemysłem cukrowniczym, obejmują one ok. 20 najcenniejszych odmian, które badane są w kilkunastu stacjach doświadczalnych w całym kraju.

- Oprócz tego koncerny cukrownicze prowadzą własne doświadczenia odmianowe, testując odmiany pod względem przydatności do lokalnych wymagań i własnych preferencji. Efektem tych doświadczeń i wnikliwej analizy otrzymanych wyników jest lista tzw. odmian preferowanych lub zalecanych dla plantatorów w poszczególnych koncernach cukrowniczych. Lista tworzona jest co roku i obejmuje kilkanaście odmian. Tak szerokie badanie wartości odmian daje plantatorom gwarancję, że w uprawie znajdą się najlepsze z nich – dodają.

Jaka powinna być dobra odmiana buraka cukrowego zdaniem KWS: :
- odznaczać się wysokim plonem korzeni oraz stabilnym plonowaniem w latach,
- plantator powinien też zwracać uwagę na wczesność/późność odmiany i jej termin zbioru,
- ważny jest też stan fitosanitarny stanowiska pod plantację buraka – zagrożenie chorobami i szkodnikami (np. mątwik burakowy czy chwościk ),
- dobrze, gdy korzenie są wyrównane, a główki równomiernie wystawione nad powierzchnię gleby.

- Plantatorzy powinni żądać dokładnie takiej odmiany, jaka zapewnia optymalne prowadzenie plantacji i umożliwi uzyskanie wysokiego plonu. Służby surowcowe cukrowni zobowiązane są pomóc we właściwym doborze odmiany do potrzeb. Pamiętać należy jednak zawsze, że dobór odmiany jest bardzo ważnym, ale nie ostatnim ogniwem decydującym o sukcesie w uprawie buraka cukrowego. Nawet najlepsza i najbardziej wyrafinowana odmiana nie zniweluje niedociągnięć i błędów w agrotechnice. Właściwie dobrana odmiana to ostatni element optymalizacji plonu. Odmiana pokaże swoje zalety i odpłaci sowicie wysokiej jakości plonem tylko wtedy, gdy zastosuje się prawidłową uprawę, precyzyjnie dostosowane do potrzeb nawożenie i staranną ochronę przed chwastami i szkodnikami – radzi KWS.