W tym roku wielu plantatorów ziemniaków zdecydowało się na ponowne wczesne sadzenie bulw. Pierwsze sadzarki pojawiły się na polach w pierwszej dekadzie marca i te plantacje najczęściej przykrywane były agrowłókniną. Obecnie w wielu gospodarstwach specjalizujących się w produkcji ziemniaków trwają prace, w celu zakładania nowych plantacji ziemniaczanych.

Rizoktonioza to ważna choroba ziemniaków. Chorobę wywołuje grzyb (Rizoctonia solani), który zimuje w postaci ciemnobrunatnych lub czarnych sklerot na bulwach lub w glebie albo w postaci grzybni na resztkach roślinnych. Wiosną, w sprzyjających warunkach (niska temperatura gleby i wysoka wilgotność) kiełkuje. Patogen wyrządza największe szkody w okresie wschodów, atakując kiełki, a później stolony i zawiązki bulw. W tej fazie choroba zwana zgnilizną kiełków, powoduje opóźnienie i nierównomierność wschodów oraz niedorozwój roślin, a podczas dalszej wegetacji - próchnienie podstawy łodyg.

Sadzeniaki można zabezpieczyć przed infekcją tym patogenem. Dobre rezultaty uzyskuję się dzięki zaprawianiu bulw przed sadzeniem. W celu ochrony ziemniaków przed rizoktoniozą można je zaprawić na mokro na krótko przed lub w trakcie sadzenia. Do zaprawiania należy używać profesjonalnych urządzeń przeznaczonych do nanoszenia zapraw płynnych na bulwy sadzeniaków ziemniaka.

Do zaprawiania na mokro można użyć następujących preparatów:

• Emesto Prime 050 FS (penflufen)
• Major 460 SC (flutolanil )
• Moncut 460 SC (flutolanil)
• Pencykur 250 FS (pencykuron)
• Prestige Forte 370 FS (pencykuron, imidachlopryd ) (insektycyd oraz fungicyd)

Na sucho bulwy można zaprawić preparatem:

• Monceren 12,5 DS(pencykuron)

Innym sposobem jest aplikowanie środków na redliny w czasie sadzenia ziemniaków. Najczęściej stosuje się takie preparaty przy większym zagrożeniu wystąpienia choroby, np. w wyniku częstej uprawy ziemniaków na danym polu lub gdy przewiduje się silną presję patogena. Środki stosuje się do oprysku pasowego gleby w trakcie wiosennego wysadzania bulw, używając zamontowanych na sadzarce urządzeń wyposażonych w dwie dysze opryskujące. 

Do tego celu dedykowane są głownie preparaty oparte na azoksytrobinie tj:

• Amistar 250 SC
• Arastar 250 SC -
• Atos 250 SC
• Atol 250 SC
• Mirador 250 SC
• Sammisto 250 SC
• Strobi 250 SC